Cemil Cahit Toydemir

Asker, Devlet Adamı, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
-
Eğitim
Harp Okulu

Asker, siyaset ve devlet adam (D. 1883, İstan­bul – Ö. 1956). Harp Okulunu (1902) bitirerek Beyrut ve Hicaz'­da (1902-09), Osmanlı-İtalyan savaşlarında (1911-12) bulundu, Balkan Savaşı (1912-13) ile Birinci Dünya Savaşı'na (1914-18) katıldı. Kurtu­luş Savaşı'nda 5. Kafkas Tümeni komutanı olarak Batı Cephe­sinde savaşan Toydemir 1927'de tümgeneralliğe, 1933'te korgeneralliğe, 1942'de orgeneralliğe yükseldi. Askeri Yargıtay Baş­kanlığı, I. Ordu Komutanlığı (1943) görevlerinde bulunarak 1946 yılında emekliye ay­rıldı.

Cemil Cahit Toydemir, 1946 seçiminde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listesinden İstanbul milletvekili seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)’ne girdi. 1946-47 yıllarında Recep Peker Hükümetinde Millî Savunma Bakanı olarak görev yaptı.

İkinci Dünya Savaşı sırasında, Hitler’in davetlisi olan Org. Cemil Cahit Toydemir

başkanlığındaki bir Türk heyeti Almanya’ya gidecekti. Gezisi dahilinde Hitler’le görüşen Toydemir, gördüklerini ve intibalarını dönemin reisicumhuru İsmet Paşa’ya bir rapor halinde sunmuş, Türkiye’nin Almanya’nın yanında savaşa girmemekle çok isabetli bir karar aldığını belirtmişti. Rapordan, Hitler’in Türk ordusundan çekindiği ve savaşın başındaki gibi kendisinden emin ve kararlı olmadığı sonucu çıkıyordu. (…)

“Türk Ordusu subaylarından mürekkep bir heyet Org. Cemil Cahit Toydemir’in risayeti altında Führer’in davetlisi olarak 25 Haziran 1943’den, 7 Temmuz 1943 tarihine kadar şark cephesi ve Manş Kanalı kıyılarını gezdi. Ayrılıştan bir gün evvel heyet, Führer ve Kara Or. Kur. Bşk. tarafından kabul edildi. Resimde Führer’in sağında Org. Toydemir ve Mareşal Keitl görülmektedir. (Fotoğrafın arkasındaki yazıdan alıntılanmıştır.” (Rıfat Bali)

KAYNAK: Türkiye Ansiklopedisi 4 (1974), Rıfat N. Bali / Ordu Komutanı Orgeneral Cemil Cahit Toydemir’in Almanya Gezisi Hitler İle Görüşme (www.rifatbali.com, forum.axishistory.com/viewtopic’den naklen 10.8.2015).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör