Seyyid Hasan Paşa

Osmanlı Valisi

Doğum
Ölüm

18. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir valilerinden. (D. 1679, Kabalı köyü / İskefsir /  Şarkî  Karahisar - Ö. 1748, Diyarbakır). Yeniçeri Ocağı’na girerek 1718’de çorbacı, 1734’te kul kethüdası (kâhya) oldu. 1736’da Cebeciler Ağası vekilliğine, 1738’de ikinci kez kul kethüdalığına getirildi; ayni yıl Yeniçeri ağalığına atandı. Adakale’nin fethinde gösterdiği başarıdan dolayı kendisine vezirlik rütbesi verildi. 1743’te sadrazam (başbakan) oldu. Ancak İstanbul halkının yiyecek darlığını gidermede gösterdiği ilgisizlik ve ihmal gerekçe gösterilerek 1746’da bu görevden alınarak Rodos’a sürüldü. 1747’de İçel valiliğine, ayni yılın sonlarında Diyarbekir valiliğine atandı ve 1748’de burada öldü. Diyarbekir salnamelerindeki kayıtlara göre buradaki valiliği on ay kadar sürmüştür.

Seyyid Hasan Paşa’nın mezarı Dağkapısı’nda Cinobaşı mevkisindeydi. Divan şairlerimizden Lebib’in, ölümü üzerine yazdığı altı beyitlik manzum tarih, güzel bir sülüs yazısıyla mezar taşma kazılmıştı. Ondan söz eden kaynaklar halim selim ve dindar bir kişi olduğunda birleşmektedirler.

KAYNAK: Şevket Beysanoğlu / Diyarbakır’da Gömülü Meşhur Adamlar (s. 79-80, 1985), İbrahim Sarı / Şehrimiz Diyarbakır (s.123, 1999).

 

 

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör