Seyyid Ahmed Paşa

Osmanlı Valisi

Ölüm
-

19. Yüzyıl Osmanlı dönemi Diyarbekir valilerinden. Babası Silifke müftüsüdür. İçel mütesellimi olmuş, Yusuf Ziya Paşa, Mısır seferine giderken Eylül 1802 de mîrimîran rütbesiyle İçel Sancağıyla Dimyat muhafızı olarak atanmıştır. Bu senenin sonunda vezir rütbesiyle Medine muhafızı ve Cidde valisi olmuştur. Ancak yollar kapalı olduğundan İçel'de kalmış ve 1806 da Konya valisi olmuştur.1808 de görevinden istifa ederek İçel'e gitmiştir. 1810 da Tırnova ve Misivri muhafızı olmuştur. 1811 de Bozok mutasarrıfı, 1812 de Maden-i Hümayun emini oldu. Daha sonra sırasıyla Mora, Bursa, Kocaeli ve Haleb valiliklerinde bulundu. Ocak 1818 de Kaptan-ı Derya oldu. Ağustos1818 de istifa ederek, Bursa mutasarrıfı olmuştur. 1819-1820 tarihleri arasında Diyarbekir valiliği yapmıştır. Diyarbekir’de üçbuçuk ay kalmıştır. Ardından Halep, Urfa, Kars ve Şam valiliklerinde bulunmuştur. 1824 de vefat etmiştir.

KAYNAK: Sicill-i Osmanî (c. 1, s.216, 1996), Abulgani Bulduk / Diyarbekir'in Acemler'den Fethini Müteakib Gelen Valilerin Terâcim-i Hallerini Mübeyyin Tarihçe (s. 277).

Prof. Dr. İBRAHİM YILMAZÇELİK

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör