Seyfullah Kara

Tarih Profesörü, Araştırmacı Yazar, İslam Tarihçisi, Akademisyen

Doğum
28 Mayıs, 1967
Eğitim
Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi
Burç

Akademisyen, İslam ve Ortaçağ Tarihi Profesörü, Araştırmacı Yazar, Tarihçi, İlahiyatçı. 28 Mayıs 1967’de Zonguldak / Çaycuma’da doğdu. İlkokulu Çomranlı Köyü İlkokulu’nda (1978), Ortaokulu Çaycuma Lisesi’nde (1981), liseyi Zonguldak İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladı (1986). 1993’te Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Bir süre öğretmenlik yaptı. 1997 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalı’na Araştırma Görevlisi olarak atandı. 1996’da Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak “Hz. Peygamber Döneminde Gençlik” adlı teziyle yüksek lisans eğitimini, 2002’de aynı enstitüde “Anadolu Selçuklularında Din ve Din Kurumları” adlı teziyle doktorasını tamamladı.  Aynı yıl Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Ana Bilim Dalı’nda Yrd. Doç.liğe atandı. 2008’de İslam Tarihi alanında doçent oldu. 2009 yılında Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Ortaçağ Tarihi Ana Bilim Dalı’na atandı. 2013’te Ortaçağ Tarihi Ana Bilim Dalı’nda profesör unvanını aldı.

Üniversitenin çeşitli kurullarında ve idari birimlerinde görev aldı, senato üyeliğinde bulundu. Tarih Bölüm Başkanlığı ile Ortaçağ Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanlığını yürüttü; ayrıca Üniversite Yönetim Kurulu üyesi olarak da görev yaptı. 

2011 yılında Romanya’nın Babeş-Bolyai Üniversitesi Tarih ve Felsefe Fakültesi’nde Ortaçağ Tarihiyle ilgili lisans ve lisansüstü dersler verdi. Aynı yıl, Polonya’nın değişik üniversiteleri ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek üniversitelerle sivil toplum kuruluşları arasındaki ilişkileri konu alan araştırmalarda bulundu. Çok sayıda ulusal ve uluslararası sempozyumlarda bildiri sundu; oturum başkanlıkları yaptı. Uluslararası Sempozyum ve Kongre Tertip Komitelerinde üye ve başkan olarak görev yaptı. Alanıyla ilgili çok sayıda seminer ve konferanslar verdi; radyo ve televizyon konuşmaları yaptı.

2017 yılında Almanya’nın Hamburg şehrinde Eğitim Ataşe Vekili olarak görev yaptı.

2018 yılında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesine geçtikten sonra 2018-2019 yıllarında İletişim Fakültesi Dekan Vekilliği yaptı ve bu fakülteye ilk defa öğrenci alımını gerçekleştirdi. 2019’da aynı üniversitenin İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ve Rektör Yardımcılığı görevlerine getirildi. 2018 yılından bu yana aynı üniversitede senato ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Seyfullah KARA, üniversite öğrenciliği yıllarında Prof. Dr. Necmettin ERBAKAN’ın liderliğinde Balgat Eğitim Merkezinde verilen eğitim seminerlerine katıldı. 1988-1993 yıllarında yükseköğrenimi boyunca Erzurum Kredi ve Yurtlar Kurumu Bölge Müdürlüğüne bağlı yurtlarda Milli Gençlik Vakfının yurt sorumluluğunu ve organizasyonunu yürüttü. Aynı dönemlerde bir grup arkadaşıyla birlikte Erzurum Milli Gençlik Vakfının yayın organı olarak çıkardıkları “Tohum”  adlı aylık derginin yayımlanmasına katkıda bulundu ve aynı dergide makaleler yayımladı.

Prof. Dr. Seyfullah KARA, ayrıca sivil toplum kuruluşlarında da yönetici olarak görevler üstlenmiştir. Bu çerçevede, 2009-2015 yılları arasında Memur Sen’e bağlı “Eğitim Bir-Sen” (Eğitimciler Birliği Sendikası) Karabük Üniversitesi temsilciliğini yapmış ve aynı sendikanın Karabük 2 no’lu Şubesini kurarak, şubenin kurucu başkanlığını yürütmüştür.

Karabük İlim Yayma Cemiyeti Şube Yönetim Kurulu Üyeliği yapmıştır.

Ayrıca, “Cihannüma Derneği”nin Karabük Danışma Kurulu Başkanlığını yapmış, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ne geçmesinin ardından Zonguldak Cihannüma Derneği’nin Danışma Kurulu Başkanı olmuştur.

      Zonguldak İlim Yayma Cemiyeti İstişare Kurulu Başkanlığını da üstlenmiştir.

Aynı zamanda ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Zonguldak Şube Yönetim Kurulunda da yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.

Zonguldak Eğitime Destek Platformunun da üyesidir.

Prof.Dr.Seyfullah KARA’nın çalışma alanını İslam Kültür ve Medeniyeti, Selçuklular dönemi, Türkiye Selçukluları ve Beylikler dönemi Türkiye’sinin dinî ve sosyal tarihi, Türkler-İslamiyet ilişkisi gibi konular oluşturmaktadır.

Makaleleri 2002 yılından itibaren Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Din Bilimleri Akademik Araştırmalar Dergisi, EKEV Akademik Araştırmalar Dergisi, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Araştırmaları Dergisi,  Tarih-Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Tabula Rasa, Bilig, Tarih Bilinci, Marife, İSTEM, Rıhle, Vuslat gibi akademik ve fikrî dergilerde yayımlandı. Hasan Celal Güzel’in editörlüğünde yayınlanan 21 ciltlik Türkler Ansiklopedisine katkıda bulundu.

 

YAYINLANMIŞ ESERLERİ:

 

Peygamber Döneminde Gençlik (2003, 2009).

Selçukluların Dini Serüveni (2006).

Büyük Selçuklular ve Mezhep Kavgaları (2007, 2009, 2018).

Anadolu Selçukluları’nda Din ve Medeniyet (2018).

İslam, Modernite ve Gençlik, edit. Seyfullah Kara ve diğerleri, (2021).

Klasikten Moderniteye Geçiş Bağlamında Türkiye’de Dini Eğitim (19. ve 20. Yüzyıllar), Edit. Seyfullah Kara ve Salih Aybey, (2022).

 

YAYINLANMAYA HAZIR ESERLERİ (2023)

 

Emevilerin Başlangıcından Osmanlı Devleti’nin Yıkılışına Kadar İSLAM TARİHİ

Osmanlı Arşiv Belgelerinde Çaycuma (Yazar ve editör olarak)

 

BAZI AKADEMİK MAKALELERİ

 

Toplumsal Cinsiyet ve İslam / Ya da İslami Bakımdan Toplumsal Cinsiyetin İmkânı Meselesi (2020).

Selçuklu Siyaset Düşüncesinde Din-Devlet Birlikteliği (2018).

Sivil İtaatsizlikten Aktif Siyasete Hz.Aişe (2017).

Selçuklu Türkiyesi’nde Eğlence Türü Olarak Bezm ve Musıkî (2014).

Bürokrasi Egemenliğinin Çirkin Yüzü: Sadeddin Köpek ve Türkiye Selçuklularında Sonun Başlangıcı (2013).

Müfteri Oryantalizmin Peygamber Tasavvuru: William Muir Örneği (2013).

Hz. Peygamber’in Elinde Şekillenen İdeal Gençlik (2013).

Türkiye Selçukluları Döneminde Anadolu’da Mu’tezile Ekolünün Varlığı (2012).

İslam Tarihinde İlk Zihniyet Sapması: Emevîler Döneminde Otoritenin Dünyevîleştirilmesi (2006).

İslam’a Karşı Oryantalist Paradigma ve Bu Paradigmanın Geçirdiği Evrimin Pragmatist Arka Planı (2005).

Milli Tarih Anlayışının Romantik Devri: Cumhuriyetin İlk Yılları (2004).

İfk Olayının Etkileri ve Olayla İlgili Ortaya Konan Tavırlar (2001).

 

BAZI SEMPOZYUM TEBLİĞLERİ

 

Selçuklu Türklerinin Mezhepler Arası Barışı Sağlamaya Yaptıkları Katkılar.

Dinî Tarafı Dışlanmış Hümanist Düşünür Tiplemesi: Mevlânâ Celâleddin Rûmî.

Modern Din Hizmetlerinde İhmal Edilmemesi Gereken Kitle: Gençlik.

Hz. Peygamber'in Temelini Attığı Medeniyet: Rahmet Medeniyeti.

Selçuklu Sultanlarında Hz.Muhammed Sevgisi ve Bu Sevginin Tezahürleri.

Selçuklu Türkiye’si Dini Tarihinde Tartışılan Bir Konu: Ahilerin Sünniliği Meselesi.

Türkiye Selçukluları Döneminde Anadolu’nun İslamlaşmasında İhmal Edilen Akım: Sünnilik.

Çocukların Dini Duygularını Negatif Etkileyen Faktörler ve Bu Duyguların Geliştirilmesine Dair Bazı Çözüm Önerileri.

 

BAZI KÖŞE YAZISI LİNKLERİ

https://www.karabukanahaber.com/yazarlar/prof-dr-seyfullah-kara/turk-siyasetinin-fay-hatlari-ve-turkiyenin-gelecegine-etkisi/758/

https://www.karabukanahaber.com/yazarlar/prof-dr-seyfullah-kara/kudus-ve-filistinin-bize-ogrettigi-gercek-stratejik-plan-ihtiyaci/578/

https://www.karabukanahaber.com/yazarlar/prof-dr-seyfullah-kara/diyanet-isleri-baskanini-geyseverlere-mi-yedirecegiz/426/

https://www.karabukanahaber.com/yazarlar/prof-dr-seyfullah-kara/sayin-soylunun-istifasi-kabul-edilmemelidir/420/

https://www.karabukanahaber.com/yazarlar/prof-dr-seyfullah-kara/siyasal-islam-coktu-mu-ya-da-cokmeli-mi/408/

https://www.karabukanahaber.com/yazarlar/prof-dr-seyfullah-kara/gonulden-arzu-ediyorum-ki-soylu-tekrar-icisleri-bakani-olsun/266/

https://www.karabukanahaber.com/yazarlar/prof-dr-seyfullah-kara/erdogani-makaminda-hapsetmek/257/

https://www.karabukanahaber.com/yazarlar/prof-dr-seyfullah-kara/abdnin-suriyeye-saldiri-planinin-arkasinda-neler-olabilir/235/

https://www.karabukanahaber.com/yazarlar/prof-dr-seyfullah-kara/abd-turkiyenin-hizini-kesmek-istiyor/195/

https://www.karabukanahaber.com/yazarlar/prof-dr-seyfullah-kara/kudus-dogu-ve-bati-diye-ayrilamaz/173/

https://www.karabukanahaber.com/yazarlar/prof-dr-seyfullah-kara/kuduse-vurulan-selcuklu-damgasi/170/

https://www.karabukanahaber.com/yazarlar/prof-dr-seyfullah-kara/srebrenitsa-katliaminin-yirminci-yilinda-insanlik-icin-yeni-paradigma-zarureti/118/

https://www.karabukanahaber.com/yazarlar/prof-dr-seyfullah-kara/h-halep-gozu-yasli-mazlum-sehir/59/

https://www.karabukanahaber.com/yazarlar/prof-dr-seyfullah-kara/baskasinin-bostanindan-kendi-ulkesine-havlamak/56/

https://www.karabukanahaber.com/yazarlar/prof-dr-seyfullah-kara/artik-kibris-diye-bir-sorunumuz-olmamali/113/

https://www.karabukanahaber.com/yazarlar/prof-dr-seyfullah-kara/cocuk-mu-kandiriyorsunuz-bal-gibi-ihanet-yuruyusu/112/

https://www.karabukanahaber.com/yazarlar/prof-dr-seyfullah-kara/turkiyenin-afrin-hamlesi/111/

https://www.karabukanahaber.com/yazarlar/prof-dr-seyfullah-kara/katar-krizi-karsisinda-turkiye-ne-yapmali/107/

https://www.karabukanahaber.com/yazarlar/prof-dr-seyfullah-kara/katar-cezalandiriliyor/106/

https://www.karabukanahaber.com/yazarlar/prof-dr-seyfullah-kara/yeni-anayasada-din-hurriyeti-sorunu/54/

https://www.karabukanahaber.com/yazarlar/prof-dr-seyfullah-kara/bu-kez-tarih-tekerrur-etmemeli/60/

https://www.karabukanahaber.com/yazarlar/prof-dr-seyfullah-kara/millet-olarak-yol-ayrimindayiz/58/

https://www.karabukanahaber.com/yazarlar/prof-dr-seyfullah-kara/sayin-cumhurbaskanini-yanlis-yonlendirme-cabasi-mi/103/

https://www.karabukanahaber.com/yazarlar/prof-dr-seyfullah-kara/devlet-akli-ve-hdpye-yapilan-operasyon/52/

https://www.karabukanahaber.com/yazarlar/prof-dr-seyfullah-kara/yeni-tehlikenin-farkinda-misiniz/55/

https://www.karabukanahaber.com/yazarlar/prof-dr-seyfullah-kara/donald-trumpin-secilmesi-turkiyeden-nasil-okunmalidir/53/

 

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007), Bilgi Teyidi (1 Mart 2023)

 

 

HAKKINDA ÇIKAN HABERLER

HAKKINDA ÇIKAN HABERLER

 

Yazarımız Seyfullah Kara, Rektör Yardımcılığına getirildi

Yazarımız Prof.Dr. Seyfullah Kara , Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevine atandı.

 

09 Ocak 2019 - 16:29 - Güncelleme: 10 Ocak 2019 - 09:34

Sitemiz karabukanahaber.com u yazılarıyla zenginleştiren değerli hocamız, halen yürütmekte olduğu Bülent Ecevit Üniversitesi İletişim Fakültesi dekanlığından sonra aynı üniversitede Rektör Yardımcılığı görevini üstlendi.

Kara'ya bağlı birimler ise 

·  Fakülteler

·  Eğitim Komisyonu Başkanlığı

·  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

·  Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

·  Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü

·  Dış İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörlüğü ve Bağlı Koordinatörlükler

·  Yurtdışı İzleme Komisyonu Başkanlığı

·  Bologna Eşgüdüm Komisyonu oldu.

Karabukanahaber ailesi olarak değerli hocamızı tebrik eder, yeni görevinde muvaffakiyetler dileriz.

 

 

ÇAYCUMA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ZONGULDAK

ÇAYCUMA İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

PROF. DR. SEYFULLAH KARA DÖGEP SEMİNERİ VERDİ

 

Bakanlığımız Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yayımlanan "Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterlikleri" bağlamında öğretmenlerimizin; mesleki bilgi, beceri, tutum ve değerler alanındaki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından "Öğretmen Gelişim Programı" kapsamında ilçemizde görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerimizin katılımıyla, 18 Kasım 2020 Çarşamba günü zoom platformu üzerinden B.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Rektör Yardımcı Prof. dr. Seyfullah KARA ile bir söyleşi gerçekleştirildi.

 "Hz. Muhammed (s.a.v.)'in eğitim anlayışı ve eğitim metotları." konusunda yapılan söyleşi, katılımcılar tarafından büyük beğeni ile takip edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın İsmail BAŞ "bize iş yoğunluğuna rağmen zaman ayıran ve katkı sağlayan Prof. Dr. Seyfullah KARA Hocamıza çok teşekkür ederiz" dedi.

 

 

BEÜ’de "İslam'ın Yayılışında İslami ve İnsani İlkeler” başlıklı konferans

23 Aralık 2021 Perşembe

 

Bülent Ecevit Ünivers Rektör Yardımcısı ve İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Seyfullah Kara Ürdün Yermük Üniversitesi Hukuk ve İslam Araştırmaları Fakültesi’nde "İslam'ın Yayılışında İslami ve İnsani İlkeler” başlıklı konferans verdi.
Zoom programı üzerinden çevrim içi olarak sunulan konferansta konuşan Prof. Dr. Seyfullah Kara, “İslam’ın zor kullanarak yayıldığı iddiaları doğru değildir. Hz. Peygamber ve ilk dönem Raşid Halifelerin düzenlediği askeri seferler haklı gerekçelere dayanmıştır. Bu gerekçeler arasında, bazen, gönderilen Müslüman elçilerin öldürülmesi; bazen İslam ülkesinin sınır boylarında yaşayan Müslüman toplumlara saldırılar düzenlenmesi; kimi zaman da Bizans ve Sâsâni devletleri gibi dönemin büyük devletlerinin kendi peyklerini, yani sömürgeleştirdikleri piyon devletleri İslam topraklarına saldırmaları için teşvik ve teçhiz etmeleri bulunmaktadır ki, bu gerekçeler bugün dahi savaş sebebi sayılmaktadır. Günümüzde savaş hukukunun yerle bir edildiği, çoluk çocuk, kadınyaşlı demeden masum insanların acımasızca katledildiği dünyada Hz. Peygamber 1450 yıl öncesinden ordularına, “çocukları, yaşlıları, elinde silah olmayan ve size karşı savaşmayan kadınları, manastırlarına ve havralarına çekilmiş kendi halinde olan din adamlarını öldürmeyin; hayvanları telef etmeyin; ağaçları tahrip etmeyin; emek verilerek ekilmiş arazilere ziraat alanlarına zarar vermeyin” diye tembihlerde bulunmuştur.” şeklinde konuştu.
Prof. Kara, çoğu Hıristiyan kaynakları olmak üzere temel tarih kaynaklarına dayanarak hem ilk dönem İslam tarihinden, hem de Türk tarihinden Müslümanların savaşlarda uyguladıkları insani ilkeler ve bu ilkelerden etkilenerek Müslüman olan insanlar hakkında örnekler vererek konuşmasını tamamladı.
Konferansı, Yermük Üniversitesinden çok sayıda akademisyen ve lisansüstü öğrencinin yanı sıra Türkiye'deki farklı üniversitelerden akademisyenler de takip etti. Programda konuşan Ürdün Yermük Üniversitesi Hukuk ve İslam Araştırmaları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem elKudat, Prof. Dr. Seyfullah Kara'ya konferanstan dolayı teşekkür ederek, iki üniversite arasında benzer faaliyetlerin sürdürülmesini arzu ettiğini söyledi.

 

Prof. Dr. Kara Çaycuma'da öğrencilere konferans verdi

 

30.05.2019

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine gelen Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Rektör Yardımcısı Prof Dr. Seyfullah Kara, lise öğrencilerine yönelik "Hayatta başarılı olmanın koşulları" konulu konferans verdi. 
2018-2019 Eğitim Öğretim yılının biteceği bugünlerde Ensar Vakfı Çaycuma Şube'sinin organizasyonuyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Rektör Yardımcısı Prof Dr. Seyfullah Kara, bugün Çaycuma Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi 9. Sınıflar ile Çaycuma Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi 11. sınıf öğrencilerine yönelik "Hayatta başarılı olmanın koşulları" konulu konferans verdi. Konferansa Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı Adem İnam'ın yanı sıra Nihat Kantarcı Anadolu Lisesi Müdürü Satılmış Erenoğlu, Müdür Yardımcısı Sezgin İnam ile sınıf öğretmenleri ve Ticaret ve Sanayi Odası Fen Lisesi Müdürü İsmail Ertop ile sınıf öğretmenleri katıldı. 
BEÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Rektör Yrd. Prof. Dr. Seyfullah Kara öğrencilere, 'Kararınızı vererek ne olmak istediğinizin üzerine giderseniz mutlaka başarı elde edip olmak istediğinizi gerçekleştirirsiniz' diye telkinlerde bulundu. Konferans sonunda öğrencilere iyi tatiller dileyerek vedalaştı. 
Ensar Vakfı Çaycuma Şube Başkanı Adem İnam konferansa katılan tüm öğretmen ve öğrenciler ile Prof Dr. Seyfullah Kara' ya teşekkür ederek kendisine tablo hediye etti. 

 

 Bartın Üniversitesinde Kutlu Doğum Haftasiımünasebetiyle "Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (sav) Sevgi" programı düzenlendi

 

 26/04/2013

Bartin Üniversitesinde Kutlu Dogum Haftasi münasebetiyle "Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (sav) Sevgi" programi düzenlendi. Ekonomik ve Sosyal Arastirmalar Kulübü ile Kültür Kulübünün düzenledigi etkinligin açilis konusmasini yapan Rektör Vekili Prof. Dr. Mete Gündogan,  “Aziz milletimiz, bin yildan fazla bir zamandir Islam dininin bayraktarligini yapmis; hem Islam’i yüceltmeyi tesvik etmis ve bu ugurda çesitli mücadeleler vermis, hem de Peygamber Efendimizin izzetine, serefine yarasir bir sekilde onu tazim etmis, ona tabi olmustur. Bu millet, Peygamberimizin Veda Hutbesi’nde ‘Size iki emanet birakiyorum.’ diye ifade ettigi Kuran’a ve sünnete tabi olmustur. Bunlari yaparak geçmiste hem ilimde hem de dünya siyasetinde çok önemli roller üstlenmistir.” dedi.

Hz. Peygamberin olusturdugu Islam medeniyetinin temelindeki kavramlar rahmet ve merhamettir

Daha sonra konusan Karabük Üniversitesi Ögretim Üyesi Prof. Dr. Seyfullah Kara, ”Hz. Peygamberin getirdigi degerler sistemi bir medeniyet olusturmustur. Bu medeniyet, insanliga bin yil yön veren bir medeniyet olmustur. Hz. Peygamberin getirdiği degerler sistemi üzerine bu medeniyet insa edilmistir. Medeniyete ruh veren, kültür dedigimiz seydir. Bunun yapisini da degerler sistemi olusturur. Büyük medeniyetler bir elin parmagini geçmez. Bu medeniyetlerin en önemlisi ise Islam medeniyeti olmustur. Hz. Peygamberin ilk kurucusu olduğu bu medeniyetin temelini olusturan kavramların en önemlisi  rahmet ve merhamettir.” diye konustu.

Bizim korku filmi yapamamamizin sebebi merhamettir

Prof. Dr. Seyfullah Kara, sözlerini söyle sürdürdü: “Peygamberimizin kurdugu medeniyetin üzerine insa edilen bir medeniyet olan Selçuklular, Islam dünyasinin Haçlilara karsi kalkani olmustur. Bir Haçli kronikçisi ‘Bizim yamyamlarin, barbarlarin puta tapanlara yaptiklari vahset tüyler ürperticiydi’ diyor. ‘Puta tapanlar’ dedigi Müslümanlardir. ‘Yaptiklari sey, çocuklari şişe geçirmek ve annelerinin gözü önünde kizartip yemekti.’ diyor. Bunu bir Haçli kronikçisi anlatmaktadir. Bizans’in Anadolu’daki idarecisi Komnenos’un kizi Anna Komnena, eserinde ‘Iznik’i Türklerin elinden alan Haçlilar, yetiskinleri kazanlarda kaynattilar. Küçük çocuklari da şişe geçirdiler.’ demektedir. Bizim korku filmi yapamamamizin, Batililarin da en dehsetli senaryolari yazmasinin sebebi budur. Selçuklular esir alinan Haçlilarin açlarini doyurmus, yaralilarini tedavi etmistir. Iste iki medeniyet arasindaki fark budur.”

Kuran tilaveti, ney ve siir dinletisinin yapildigi ve Veda Hutbesi’nin okundugu etkinlige Rektör Yardimcisi Prof. Dr. Ali Naci Tankut, Defterdar Ali Saglam, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Selma Çelikyay, Islami Ilimler Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Egitimi Bölüm Baskani Doç. Dr. Hasan Kurt ve siyasi partilerin il yöneticileri katildi. Etkinlige halktan da yogun katilim oldu.

 

 

 

“25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” Programı İl Müdürlüğümüzde Gerçekleşmiştir


25 Kasım 2019, Pazartesi

Zonguldak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle BEÜ rektör yardımcısı Prof. Dr. Seyfullah Kara'nın konuşmacı olarak katıldığı İslam'da kadın ve aile konulu bir söyleşi programı düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz Konferans Salonu'nda düzenlenen söyleşi programına Zonguldak Vali Yardımcısı Dr. Nevzat Taşdan, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı H. Hakan Yağız, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı, İl Müftüsü Rüstem Can, İşkur İl Müdürü Gönül Demirsu, SGK İl Müdürü Erkin Avcı başta olmak üzere STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmalarıyla başlayan program kamu spotlarının izlenmesiyle devam etti. Program sonunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürümüz Kemal Gümrükçü tarafından Prof. Dr. Seyfullah Kara'ya plaket takdim edildi.

 

 

KBÜ’de ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Bilinç’ adlı etkinlik düzenledi

 

 

12 Temmuz 2018

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ’15 Temmuz Demokrasi ve Milli Bilinç’ adlı anma etkinliği düzenlendi.

KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğe Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve Prof. Dr. Bünyamin Şahin, kamu kurum yöneticileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

 “Demokrasi ve Milli Bilinç”

Konuşmacı olarak programa katılan Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Seyfullah Kara, 15 Temmuz’un Türk-İslam tarihinin dönüm noktalarından biri olduğunun altını çizerek konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

“Bir Malazgirt Fethi nasılsa, Türk tarihinde 15 Temmuz da aynı şekilde kaydedilecek ve bu şanlı direniş, Türklerin tıpkı Malazgirt mücadelesindeki gibi var oluş mücadelesi olarak anlaşılacaktır. 15 Temmuz’a sadece siyasi ve askeri işgal olarak bakmamamız lazım. Aynı zamanda Türk milletinin Hristiyanlığa uygun bir hale getirilerek ileri ki süreçlerde, Hristiyanlığa devşirilmesi anlamında dini bir işgaldir. İşgalin müteşebbisleri diyalog yaftası altında Müslüman milleti Hıristiyanlığa adım adım devşirmenin planlarını yapmaktaydılar Bu insanlar işgalin kendilerine getireceği hakimiyetle Türk halkını Müslümanlıkta bırakmayacaklar ve yine yoğun propagandalarla yavaş yavaş Türk milletinin evlatlarını Hristiyanlığa doğru devşireceklerdi; ama Türk milleti 15 Temmuz’da buna izin vermedi.”

 

 

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖR YARDIMCISI PROF. DR. SEYFULLAH KARA BAŞKANLIĞINDA BİR HEYET ÜRDÜN’DE

 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyfullah KARA başkanlığında bir heyet, üniversitemizi temsilen Ürdün’ün çeşitli üniversitelerinde görüşmelerde bulundu. 6 Mart 2022 -11 Mart 2022 tarihleri arasında Ürdün’e gerçekleştirilen ziyaret kapsamında Ürdün’ün farklı şehirlerinde yer alan saygın pek çok üniversite ile görüşmeler yapıldı. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Amman Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı gibi ülkemizi temsilen çeşitli görevler ifa eden temsilciliklerimizle de görüşmelerde bulunuldu.

Ürdün’ün en eski ve saygın Üniversitelerinden Yermük Üniversitesi ile Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi arasında daha önce yapılan protokole istinaden öğrenci ve akademik personel değişimi başta olmak üzere ortak projeler dâhil birçok alanda işbirliği yapılması konusunda görüşmeler yapıldı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyfullah KARA tarafından, Ürdün-Yermük FM’deki canlı yayın programında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin geniş bir tanıtımı yapıldı.

Ürdün’ün Zerka şehrinde yer alan Haşimiyye Üniversitesi ziyaret edildi.  Haşimiye  Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Favvaz Muhammed Abdülhak Ez Zebun ziyaretten dolayı son derece memnun olduğunu belirterek, iki üniversite arasında öğrenci ve akademik personel değişimiyle ikili işbirliği konularında hazır olduklarını ifade etti.

Bu ziyaret kapsamında Amman Arabiyye Üniversitesi ile de görüşmeler yapıldı.  Görüşmede Amman Arap Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Muhammed El- Widyan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ile öğrenci ve akademik personel hareketlilikleri başta olmak üzere ikili işbirlikler hususunda daima hazır olduklarını belirterek ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyetini ifade etti.

Ürdün’ün Salt bölgesinde bulunun el-Belka et-Tatbikiyye Üniversitesi de ziyaret edildi. Görüşmede Rektör Prof. Dr. Ahmed Fahri el-Aclûnî dost ve kardeş ülke Türkiye’den bir üniversite ile öğrenci ve akademik personel değişimi ile ikili işbirlikler yapmaktan dolayı mutlu olduğunu belirtti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Seyfullah Kara da rektörlere teşekkür ederek işbirliğine açık olmalarından ve gösterdikleri sıcak ilgiden dolayı mutlu olduğunu, üniversitelerimizin öğrenci ve personel değişimi dışında ayrıca akademik araştırma ve projelerde de işbirliği yapmalarının Türkiye ve Ürdün arasında bilgi ve teknoloji transferini de beraberinde getireceğini söyledi.

 

 

 

 

 

Yazar: HABER

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör