Ömer Lütfi Barkan

İktisat Tarihçisi, Tarihçi

Ölüm
23 Ağustos, 1979
Eğitim
İstanbul University Faculty of Arts Department of Philosophy

Historian (b. 1905, Edirne – d. 1979, İstanbul). He graduated from Edirne Teacher Training School and taught for three years and then graduated from İstanbul University, Faculty of Arts, Department of Philosophy (1927). Then he studied economics in France. After he returned, he became an assistant at İstanbul University, Faculty of Economics and then became a professor (1940). Barkan also became the Dean of the Faculty (1950-52), and continued as the Director of the Institute of Turkish Economics until he retired (1950-73).

In 1957, he became a distinguished professor and then received an honorary doctorate from Strasbourg University. In 1967, he was elected as the correspondent member of the Belgrade Academy of Sciences. He continued as the Head of the International Orientalists Union Committee of Ottoman and Pre-Ottoman History for six years (1973-79), and he is known for his studies of the Economics of the Ottoman Period. He won the Sedat Simavi Foundation Science Award with his study Hüdavendigar Livası Sayım Defteri Mukaddimesi (Introduction to Sultan Murad I’s Provincial Sub-Division Census Book) in 1978.

MAIN WORKS:

XV. ve XVI. Asırlarda Osmanlı İmparatarloğu'nda Ziraî Ekonominin Hukukî ve Malî Esasları I: Kanunlar (The Legal and Financial Principles of Agricultural Economics in the Ottoman Empire in the 15th. and 16th. Centuries 1: Law, 1945), İktisat Tarihi (The History of Economics, lecture notes, 1954), İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri (Written Accounts of Religious Foundations in İstanbul, together with Ekrem Hakkı Ayverdi, 1970), Süleymaniye Camii ve İnşaasına Ait Muhasebe Defterleri (Account Books Relating to the Süleymaniye Mosque and its Construction, 2 volumes, 1972, 1979), Toplu Eserler 1: Türkiye'de Toprak Meselesi (Collected Works I: The Issue of Land in Turkey, 1980), Kolonizatör Türk Dervişleri (Colonizing Turkish Dervishes, 1993).

REFERENCE: Lütfi Güçer / “Barkan ile Aydınlanan Tarih” (Milliyet, 30 Eylül 1979), Murat Çizakça / “Bir Büyük Hocayı Yitirdik” (Cumhuriyet, 31 Ağustos 1979), Mahmut H. Şakiroğlu / “Ord. Prof. Ömer Lûtfi Barkan: 1902-1979 (TTK Belleten, XLfV/173, 1980), M. Orhan Bayrak / Osmanlı Tarihi Yazarları (1982), Halil Sahillioğlu / Ord. Prof. Ömer Lütfi Barkan’a Armağan (İ.Ü. İktisat Fakültesi Mecmuası Özel Sayısı, 1985), Mübahat S. Kütükoğlu / “Ömer Lütfi Barkan” (TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 5, 1992), İhsan Işık / Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi (2001, 2004) – Encyclopedia of Turkish Authors (2005) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007) – Ünlü Bilim Adamları (Türkiye Ünlüleri Ansiklopedisi, C. 2, 2013) - Encyclopedia of Turkey’s Famous People (2013).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör