Abdullah Uçman

Edebiyat Araştırmacısı

Doğum
17 Şubat, 1951
Eğitim
Istanbul University Faculty of Literature Department of Turkish Language and Literature
Burç

Researcher of literature (b. 17 February 1951, Edirne). He completed his primary and elementary education in Edirne (1968). He graduated from İstanbul University, Faculty of Literature, Department of Turkish Language and Literature (1972). He worked as a clerk at the Turkology Seminar Library (1974-78). He wrote articles for encyclopedias, mainly for the Encyclopedia of Turkish Language and Literature beginning in 1976. He became an assistant of Mehmet Kaplan at İstanbul University, Department of Modern Turkish Literature in 1978. He received his PhD in 1981. He continued his post at Mimar Sinan University, Faculty of Literature, Department of Turkish Language and Literature as an assistant professor, associate professor and professor.

His first article Mansur Bey ve Düşündürdükleri (Mansur Bey and Opinions About Him) was published in the review Hareket in 1972. He was one of the founders of the review Sanat (10 issues, 1974-75). His articles on recent Turkish literature have been published in reviews such as Hisar, Düşünce, Mavera, Yönelişler, Millî Kültür, Kubbealtı Akademi, Tarih ve Toplum and Dergâh. He has written books and articles on the history of language, literature, philosophy and culture from recent history and from archive sources. He is a member of the Writers Union of Turkey.

WORKS:

Muallim Naci, Hayatı-Şahsiyeti-Eserleri (Muallim Naci – Life – Personality - Works, 1974), Eşrefoğlu Rûmî (Eşrefoğlu Rumi, with Ö. Akıncı, 1976), Fatih Sultan Mehmed’e Nasihatlar (Advice to Fatih Sultan Mehmed, 1976), Rıza Tevfik'in Tekke ve Halk Edebiyatı ile İlgili Makaleleri (Articles of Rıza Tevfik On Dervish Lodges and Folk Literature, 1982), Abdülhâk Hâmid ve Mülâhazât-ı Felsefiyesi (Abdülhak Hamid and His Thoughts on Philosophy from Rıza Tevfik, 1984), Cenap Şahabettin'in Bütün Şiirleri (All Poems of Cenap Şahabettin, collaborative book, 1984), XIV, XVII. Yüzyıl Tekke Şiiri, Büyük Türk Klasikleri II-V (XIV, XVII Century Dervish Poetry, Great Turkish Classics, encyclopedia - anthology, 1985), Mehmet Akif ve Millî Mücadele (Mehmet Akif and the National Struggle, Mehmet Akif Ersoy on His 50th Anniversary, 1986), Biraz da Ben Konuşayım (Rıza Tevfik) (I Will Talk A Bit -Rıza Tevfik, 1993), Ebûbekir Râtib Efendi’nin Nemçe Sefâretnâmesi (Austria Embassy Articles of Ebubekir Ratib Efendi, 1999), Rıza Tevfik’in Sanat ve Estetikle İlgili Yazıları (Articles of Rıza Tevfik on Art and Aesthetics, 2000), Bir Gül Bu Karanlıklarda - Tanpınar Üzerine Yazılar (A Rose in This Darkness –Articles on Tanpınar, with Handan İnci, 2002), Rıza Tevfik’in Şiirleri ve Edebî Makaleleri Üzerine Bir Araştırma (Poems of Rıza Tevfik and A Research on His Literary Articles, 2004).

REFERENCE: Ömer Naci Soykan / Türkiye’den Felsefe Manzaraları (MÜ Türklük Araştırmaları Dergisi, sayı: 6, 1990), Beşir Ayvazoğlu / MÜ Türklük Araştırmaları Dergisi (sayı: 6, 1990), Ali Birinci / Fânîzâde Kardeşlerin Mektupları (Tarih ve Toplum, sayı: 157, Ocak l997), “Bir Gül Bu Karanlıklarda” Tanpınar Üzerine Yazılar / Hazırlayanlar: Abdullah Uçman-Handan İnci. (Cumhuriyet Kitap, 18.4.2002), Nurdan Gürbilek / “Tanpınar’da Ophelia, Su ve Rüyalar”-Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce: Muhafazakârlık (c. 5, 2003), Seval Şahin Gümüş / Feylesof-Şair Rıza Tevfik Hakkında Bir Temel Eser (Hürriyet Gösteri, Ocak 2005), Vitrindekiler (Cumhuriyet Kitap, 3.2.2005), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör