Abdullah Şaik

Dramaturg, Şair

Doğum
24 Şubat, 1881
Ölüm
20 Temmuz, 1959
-
Burç

Poet, dramaturge (b. 24 February 1881, Tbilisi / Azerbaijan – d. 24 July 1959). He had gone to city of Meshed with his family in 1889. He started his education in Meshed but he didn’t go on. He had been learning Arabic and Persian for eleven years that he had been in Meshed. He became a proxy teacher after he had turned back Tbilisi. He worked as a teacher at different schools for a while. He had started to write poems with the effect of Fuzûli when he was sixteen. He started his literary activities in 1907. He considered about liberty fight of Azerbaijan Public in his poems. He wrote for children too.

WORKS:

NOVEL: Araz (Symptoms).

SHORT STORY: Müellim (Teacher).

PLAY: Gözel Bahar (Pretty Spring), Tülkü Hacca Gedir (Tülkü Goes to Hajj), Tık Tık Hanım (Tap Tap Lady), Kimdir Haklı (Who is Right), Murad (Desire), Yahşı Arha (Beautiful Arha), Şelekuyruk, Çoban Memiş (Herdsman Memiş).

OTHER WORKS: Gülşenî Edebiyyat (Literature of Gülşeni), Tülkü ve Horuz (Fox and Rooster), Bebaht Aile (Unfortunate Family), Türk Çelengi (Turkish Garland), Türk Edebiyyatı (Literature of Turkish), Mektup Yetişmedi (The Letter isn’t Reach), Göbelek (Naval), Anabacı (Mother), Eşşek Üstünde Seyahat (Journey on the Donkey), Oyuncu Bağalar (Player Tortoiseshells), Tapdık Dede (Grandfather Taptık), Ovçu Mestan (Hunter Mestan), Nağıllar (Lies), Yaz Gelir (Summer Comes), Goçpolat (Koç Polat), Nüşâbe Köç (Migrant to Nüşabe), Hâtirelerim (My Memories), Benövşe, Pirin Kerâmeti (Miracle of Master). 

REFERENCE: Zeynelâbidin Makas / Çağdaş Azerbaycan Şiiri Antolojisi (1992), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009)  - Encyclopedia of Turkey’s Fomous People (2013).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör