Cemaleddin Server Revnakoğlu

Araştırmacı, Yazar

Doğum
Ölüm
-
Eğitim
Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi
Diğer İsimler
Şeyh Cemalullah

Araştırmacı-yazar (D.1909, İstanbul - Ö. 1968). Bir kitabında Şeyh Cemalullah adını kullandı. İlk bilgileri annesi ile babasından aldı. 1924 yılında İstanbul Fethiye’deki Çandarlı Karda Halil Paşa Numune Mektebini bitirdi. Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisinde okudu. Çalışma hayatına gazetecilikle başladı. Tarih, edebiyat, tiyatro, tasavvuf, tasavvuf tarihi gibi birçok konu başta olmak üzere eski kültür tarihimizle ilgili yüzlerce yazı kaleme aldı. Askerliğini yapmak için gittiği Erzurum’la ilgili birçok araştırma ve inceleme yazısı yazdı. Uzun yıllar İstanbul Vilâyet Merkadlar Komisyonu üyesi ve İstanbul Belediyesi eski eserler uzmanı olarak çalıştı. Kabri Edirnekapı mezarlığındadır.

İlk yazısı 1929’da Milliyet gazetesinde yayımlanmıştı. Uzun yazı hayatı boyunca Galatasaray, Uyanış-Servet-i Fünûn, Tarih-Coğrafya Dünyası, Din Tarihi Dünyası, İslam Mecmuası, Kızılay, Yeşilay, İs-tanbul Belediyesi Mecmuası, Tarih Konuşuyor, Yenigün, Yeni Sabah, Vakit, Haber, Kurun, Son Dakika, Son Telgraf, Zaman ve Ramazan gibi dergi ve gazetelerde yazdı. Erzurum folkloru ve tarihi üzerine yazdığı yazıları, Erzurum’da çıkan Hürsöz, Yeni Doğu gazeteleriyle Erzurum Halkevi dergisinde yayımlandı. Tasavvufla ilgili yazılarından bir seçme, M. Doğan Bayın ve İsmail Dervişoğlu tarafından bir araya getirilerek basıldı. Yayımlanmamış arşivi İstanbul Divan Edebiyatı Müzesindedir.

ESERLERİ:

Yemen İllerinde Veysel Karanî (1959), Erzurumlu İbrahim Hakkı ve Marifetnâmesi (1966), Eski Sosyal Hayatımızda Tasavvuf ve Tarikat Kültürü (der. M. Doğan Bayın-İ. Dervişoğlu, 2003).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör