Akşehrî (Mehmed Emîn)

Tasavvufçu, İslam Bilgini

Doğum
Ölüm
-
-
Eğitim
Darülfünûn Hukuk Fakültesi

İslam bilgini ve tasavvufçu (D. 1892 , Akşehir / Konya  - Ö. ?). İlk ve orta tahsilini memleketinde tamamladıktan sonra Konya’da ve İstanbul’da tahsil yaptı. Bâyezid dersiâmlarından İstanbullu Şevketî Efendi’den icazet aldı. Daha sonra Medresetü’l-Vâizîn’e ve peşinden de Darülfünûn Hukuk Fakültesine girip 1921 yılında mezun oldu. Tahsil hayatının sonunda Mecidiye Camii kürsü vaizi oldu. Bir ara Deniz Yollarının muhasebe biriminde çalıştı. Tabur imamlığı, Beşiktaş Âsariyye Camii vaizliği ve son olarak da 1928’de Gediz Savcılığı görevlerine getirildi. Tasavvufta Nakşbendiyyenin Halidî-Ziyâî koluna mensuptur. Bilinen tek eseri Tarîku’s-Sevâb ve Menfaat-i Hasene, Necdet Yılmaz tarafından Tasavvuf Âdab ve Erkânı adıyla sadeleştirilerek yayımlandı (2001).

HAKKINDA: Necdet Yılmaz / Tasavvuf Âdab ve Erkânı (sad. ve yay. haz. Necdet Yılmaz, 2001).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör