Hasan Hüsnü Paşa

Kaptan-ı Derya (Donanma Komutanı), Bakan, Asker, Devlet Adamı

Doğum
Ölüm
Eğitim
Bahriye Mektebi

Asker, devlet adamı, donanma komutanı, nazır (D. 1832, İstanbul – Ö. 1903, İstanbul). İkinci Abdülhamid devrinde on beş yıl kadar Bahriye Nazırlığında bir paşadır. Bozçaadalı Patrona Hüseyin Paşa’nın oğludur. Bahriye Mektebi’nden 1848’de Birinci Mülâzim olarak çıktı. Gemi süvariliklerinde bulundu, 1877’de Donanma Komutanlığı yaptı. Şûra-yı Bahriye Reisi de olduktan sonra 1880’de Vezir rütbesi ile ve Rasim Paşa’nın yerine Bahriye Nazırı oldu. Bir aralık azledildiyse de sonra tekrar makamına geldi ve ölümüne kadar orada bulundu.

Zamanında gemilerin çürüdüğü, denizciliğin gerilediği, kendisinin birçok suiistimallerde bulunduğu şeklinde eleştirilere uğramıştır. Eyüp’teki türbesinde gömülüdür. Eleştirilere uğramakla beraber, Türbesinin yanında bir tekke ile bir kütüphane, Kadıköyü’nde ve Eyüp’te birer cami yaptırdığı da belirtilmektedir.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör