Hasan Hüsnü Çakır

Genel Müdür, Milletvekili, Yönetici, Devlet Adamı, Siyasetçi

Doğum
Ölüm
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)

Yönetici, genel müdür, siyaset ve devlet adamı, milletvekili (D. 1892, Hopa / Artvin – Ö. 1963, İstanbul). İstanbul Mülkiye Mektebi’ni bitirdikten (1913) sonra çeşitli yerlerde kaymakamlık ve valilik, Şeker - Petrol İnhisarları İdaresi umum Mü­dürlüğü (1930), İnhisarlar Umum Müdür­lüğü (1932-1935) yaptı. 1935’te İzmir’den, 1939’da Samsun’dan milletvekili se­çilerek TBMM’ye girdi ve yerini 1950’ye kadar korudu. Bu süre içinde Celal Bayar ve Refik Saydam hükümetlerinde İk­tisat (28 Aralık 1938-31 Temmuz 1941), Hasan Saka ve Şemsettin Günaltay hü­kümetlerinde Milli Savunma Bakanı (10 Haziran 1948-22 Mayıs 1950) olarak gö­rev aldı. 1950’den sonra etkin siyasal ya­şamdan çekildi.

KAYNAK: Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (5. cilt, 1986).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör