Akşehrî (Ali B. Osman)

İslam Bilgini

Doğum
-
Ölüm
-

İslâm bilgini (D. ?, Ukeş köyü / Akşehir / Konya - Ö. 1868). Tahsilinin sonunda Karaağaçlı Rüşdî Ahmed Efendi’den icâzet alarak Akşehir’de ders okuttu ve fetva makamında bulundu.

ESERLERİ:

Telhîsü’l-Esâsî / Şerh-i Binâ, Şerhu Ebyâti’l-Kâfiye ve’l-Câmî, Kıyâsiyyetü’l-Fenârî, Muhtasar-ı Dü-sûkî, Şerhu Kasîde-ie İsnâ Aşeriyye, Şerhu Risâleti’l-Vaz’iyyeti’l-Aduduyye, Şerhu Âdâbi’l-birgivî, Kasîde-i Lâmiyye mine’l-Kelâm, Şerhu Risâleti Taşköprü mine’l-Âdâb.

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör