Harun Anay

Felsefe Tarihçisi, Akademisyen, Yazar

Doğum
Eğitim
Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ve İslam Felsefesi Bölümü

Felsefe tarihçisi, akademisyen, yazar. 1963 yılında Mersin’in Gülnar iklçesinde doğdu. 1980’de Erdemli Lisesi’nden, 1986 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kelam ve İslam Felsefesi Bölümü’nden mezun oldu. 1987-1990 yılları arasında Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’nde uzman yardımcısı olarak çalıştı. Doktorasını, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde tamamladı (1994). 1998 yılından beri Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesidir. Doç. Dr. Harun Anay’ın Jeremy Bentham ve Ahlak Felsefesi (2011) adlı kitabı yanı sıra alanıyla ilgili makaleleri bulunmaktadır.

Makaleleri ve Derlemeleri:

 (2011) "Hilmi Ziya Ülken'in Yararcılığa Eleştirileri'. Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi. Sayı 24. Cilt - sf 95-130

 (2010). "Jeremy Bentham'ın Etkisi ve Yararcılığın Çağdaş Arap Düşüncesine Girişi". Osmanlı Araştırmaları Dergisi. Sayı 37. Cilt - sf 1-24

 (2010). "Ödev Ahlakının Türk Düşüncesine Girişi ve Baha Tevfik'in Kant Hakkındaki Yazıları'. Dini Araştırmalar Dergisi. Sayı 36. Cilt 13 sf 150-169

(2010) "Hilmi Ziya Ülken'in Bilinmeyen İki Özgeçmiş Metni". Kutadgu Bilig. Sayı 18. Cilt - sf 195-213

(2005) "Mir Gıyaseddin Mansur". TDV İslam Ansiklopedisi. Sayı -. Cilt 30 sf 125-128

(2001) "İslam Düşüncesi ve Batı Felsefesiyle İlgili Farsça Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri". Divan. Sayı 11. Cilt - sf 197-233

(2001) "İslam Düşüncesi ve Batı Felsefesiyle İlgili Arapça Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri". Divan. Sayı 10. Cilt - sf 239-305

(2001) "Çağdaş Arap Düşüncesi". Divan. Sayı 10. Cilt - sf 1-88

(2000) "İslam Düşüncesi Alanında Yapılan İngilizce Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri". Divan. Sayı 8. Cilt - sf 197-307

(1998) "Batı Felsefesiyle İlgili Türkiye'de Yapılan Tezler". Divan. Sayı 5. Cilt - sf s.117-240

(1998) "İslam Düşüncesi Alanında Türkiye'de Yapılan Tezler". Divan. Sayı 4. Cilt - sf 73-170

(1997) "Ahmet Cevdet Paşa'nın Modernizme Bakışı". Ahmed Cevdet Paşa Sempozyumu Bildirileri. Sayı -. Cilt - sf 67-77, 95-96

(1996) "XII. Yüzyıl Öncesi İslam Düşüncesinde Yenilik İddiası ve Geleneğe Bakış". İslam, Gelenek ve Yenileşme Sempozyumu Bildirileri. Sayı -. Cilt - sf 91-103

(1996) "Findiriski". TDV İslam Ansiklopedisi. Sayı -. Cilt XIII sf 109-111

(1996) "Bir Osmanlı Düşüncesinden Bahsetmek Mümkün mü?". Dergah. Sayı 76. Cilt - sf 12-14, 22

(1995) "İran'da Kur'an-ı Kerim'e Yaklaşım Tarzları". I. Kur'an Haftası Kur'an Sempozyumu Bildirileri. Sayı -. Cilt - sf 14-19

(1995) "Felsefe-Literatür". TDV İslam Ansiklopedisi. Sayı -. Cilt 12 sf 319-330

(1994) "Devvani". TDV İslam Ansiklopedisi. Sayı -. Cilt IX sf 257-262

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör