Nurullah Çetin

Araştırmacı, Yazar

Doğum
02 Mart, 1964
Eğitim
Ankara University Faculty of Language History and Geography Department of Turkish Language and Literature
Burç

Researcher, writer and lecturer (b. 2 March 1964, Kuşu town / Simav / Kütahya). He completed his primary education in Kuşu (1974), his secondary education in the Demirci district of Manisa (1980). He graduated from Ankara University, Faculty of Language, History and Geography, Department of Turkish Language and Literature (1985). He became an assistant and completed his master (1988) and doctorate (1995) studies in the same department. The subject of his master thesis was "Tanzimat'tan Fuat Köprülü'ye Kadar Bizde Edebiyat Tarihçiliği" (The Historiography of Literature from Tanzimat* to Fuat Köprülü in Turkey, Ankara University, Institute of Social Sciences, Ankara, 1988); the subject of his doctorate thesis, which he studied under the supervision of Prof. Dr. Olcay Önertoy was "Behçet Necatigil, Hayatı-Sanatı ve Eserleri" (The Life, Art and Works of Behçet Necatigil, Ankara University, Institute of Social Sciences, Ankara, 1995). He was promoted to assistant professorship in 1997 at the same department. He was assigned to give lectures on Turkish language and literature at the School of Oriental and African Studies (SOAS) at London University in a program called “Mustafa Kemal Atatürk Fellowship” in 1998. His duty here was terminated in 2000; however, he was re-assigned to the same university (London University) as a guest lecturer. He was appointed to Ankara University, Faculty of Language, History and Geography, Department of Turkish Language and Literature in March, 2000.

His essays on new Turkish literature were published in the reviews A.Ü. Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, Millî Kültür, Türkoloji Dergisi, Türk Dili Dergisi, OTAM (Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), Review of Turkish Studies Türklük Bilgisi Araştırmaları, Esin Sanat, Dergâh, Hece, Hece Öykü and Dergi Yansıma.

WORKS:

RESEARCH-STUDY: Recaizade Mahmut Ekrem Bütün Eserleri (Recaizade Mahmut Ekrem, All Works, three volumes, in collaboration with İsmail Parlatır and Hakan Sazyek, 1997), Behçet Necatigil, Hayatı, Sanatı ve Eserleri (Life, Art and Works of Behçet Necatigil, 1997), Çağdaş Türk Edebiyatı (Contemporary Turkish Literature, in collaboration with Olcay Önertoy, Zeliha Güneş and Sakine Öztürk Çelik, 1998), Edebiyat Bilgi ve Kuramları (Knowledge and Theories of Literature, in collaboration with Canan İleri, 1999), Genç Kalemler Dergisi (Review of Young Writers, in collaboration with İsmail Parlatır, 1999), İsmet İnönü (İsmet İnönü, written by Ali Fuad Erden, simplified by Olcay Önertoy and Nurullah Çetin, 1999), Tevfik Fikret Bütün Şiirleri (All Poems of Tevfik Fikret, in collaboration with İsmail Parlatır, 2001), Şiir Çözümleme Yöntemi, (The Method of Analysis of Poetry, 2004), Roman Çözümleme Yöntemi, (The Method of Analysis of Novels, 2004), Yeni Türk Şairinin “Yusuf ile Züleyha Hikâyesi” Duyarlığı, (The Sensitiveness of the New Turkish Poets on “the Story of Yusuf and Züleyha”, 2004), Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Rubaî (Quatrains in Turkish Poetry in the Republican Era, 2004), Yeni Türk Şiirinde Geleneğin İzleri, (The Traces of Tradition in New Turkish Poetry, 2004).

COLLABORATIVE WORKS: Edebiyat Sosyolojisi (Sociology of Literature, edited by Köksal Alver, 2004), Âsaf Halet Çelebi Kitabı (The Book of Asaf Halet Çelebi, 2003).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör