Ethem Hidayet Akımsar

Osmanlı Bürokratı, Yönetici, Bürokrat

Ölüm
-

Osmanlı dönemi yönetici ve bürokratlarından (D. 1890, Langaza / Selanik – Ö. 1921). Memuriyet hayatına 1910’da Meclisi Ayan Zabıt Katipliği ile başladı. Bu memuriyette iken 1914 de Harbi Umumi dolayısı ile özel hizmetle görevlendirilerek ihtiyat zabıt talimgahına sevk olunarak kendisine çeşitli ek görevler verildi. Ağustos 1920'de Ankara Matbuat ve İstihbarat Müdüriyet-i Umumiyesi Türkçe Ajans Müdürü oldu. Matbuat Umum Müdürlüğü’ne (şimdi Basın Yayın Genel Müdürlüğü) resmen vekaleti bu memuriyeti esnasında ve Hüseyin Ragıb’ın ayrılması ile 1 Kasım 1921'de başlamış ve Ahmet Ağaoğlu’nun Müdür-ü Umumi olduğu 29 Kasım 1921 tarihine kadar bir ay devam etti. Daha sonra 15 Temmuz 1923’te Matbuat ve İstihbarat Müdürlüğü Mümessilliği unvanı ile İstanbul’a tayin olundu.1929 yılına kadar bu vazifede kalan Ethem Hidayet, daha sonra şirketin İdare Heyeti azalığına seçildi ve 1938'de Ajans Müfettişliği'ne atandı.

KAYNAK: Genel Müdürlerimiz (byegm.gov.tr, 9.11.2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör