Seyda Molla Mehdi Efendi (Erdoğmuş)

İslam Bilgini

Doğum
Ölüm
24 Aralık, 1982
Diğer İsimler
Muhyettin

Son dönem İslam âlimlerinden (D. 1930, bağlı Dizik Mezrası / Mıstan (Bulgurluk) köyü / Genç / Bingöl - Ö. 24 Aralık 1982, Diyarbakır). Adı, nüfus kimliğine Muhyettin olarak kaydedilmiştir. Babası Molla Abdulbaki Efendi, dedesi ise Hafız Efendi’dir. İki ablası, iki de kız kardeşi olmak üzere beş kardeşin ortancasıydı. Henüz beş yaşında iken babasını kaybetti.

Beş yaşından itibaren Kur’an-ı Kerim derslerini annesinden ve dedesi Hafız Efendi Dergâhında amcası Molla Hakkı Efendi’den almıştır. Babasının tek erkek çocuğu ve henüz dokuz yaşında olmasına rağmen annesi tarafından medrese eğitimi almak için dayısının mukim olduğu Genç-Şemsan köyüne gönderilir. Dayısı Seyda Molla Aziz Efendi’den Arapça Sarf, Nahiv ve Fıkıh dersleri almaya başlar. Daha sonra eğitimine Diyarbakır - Farkin’de (Silvan) Allame Seyda Molla Hüseyin Puçuk (Küçük) yanında devam eder. Fıkıh derslerini de aynı yerde Seyda Molla Hamıd Efendi’den alır. I8 yaşındayken annesini kaybeder ve Silvan’dan ayrılır. Artık bakmakla yükümlü olduğu eşi ve dört kız kardeşi vardır. Bu nedenle eksik kalan eğitimine artık sadece kış aylarında devam etmektedir.

19 yaşında ailesiyle birlikte Genç-Modan köyüne yerleşir. İlerde adından çok söz edilecek olan Modan Medresesi’nin temelleri bu yaşta atılır. Zorunlu askerlik görevinin, acemilik dönemini İstanbul, geri kalanını ise Diyarbakır’da yapar. Askerliğini tamamladıktan sonra tekrar Genç-Modan köyüne geri döner ve Medrese hizmetlerini genişleterek devam ettirir.

Seyda Molla Mehdi ile Modan Medresesi, Genç bölgesinde en saygın ve en etkin dini eğitim merkezi oldu. Bu medreseye Konya, Yozgat gibi İç Anadolu vilayetlerinden Türk öğrenciler de rağbet ediyordu. Bu nedenle yörede Türkçe, Kürtçe ve Zazaca dilinde eğitim veren tek medrese konumundaydı

Başlangıçta resmi kamu görevi olduğu gerekçesiyle kendisine teklif edilen Müftülük görevini reddeder. Ancak 1960 askerî darbesi sonrası medrese hizmetlerini daha kolay yürütmek ve devlet baskısıyla karşılaşmamak için aynı köyde 16.07.1968’de İmam Hatip kadrosuna geçer. Resmi görevi ile birlikte toplam 22 yıl Modan’da kalır. Bu süre içinde erkek-kadın, genç-yaşlı nerdeyse köy halkının tamamı kendisinden ve eşi Zübeyde hanımdan dini eğitim almıştır. Zübeyde hanım, Seyda Molla Mehdi’nin dayısı ve aynı zamanda hocası Seyda Molla Aziz Efendi’nin kızıdır. Zübeyde Hanım da yöresinde medrese eğitimi alan tek kadındı. O da kız öğrencilere Kur’an-ı Kerim ve Fıkıh dersleri verirdi. En az Seyda kadar toplumdan saygı görür ve sözü dinlenirdi. Aynı hizmeti daha sonra uzun yıllar Diyarbakır’da evinde sürdüren Zübeyde Hanım 1990 yılında vefat etmiş ve cenazesi Diyarbakır-Mardinkapı Aile mezarlığına defnedilmiştir.

Seyda, 1974 yılında Diyarbakır’a yerleşerek Husrevpaşa Camii İmam hatibi olarak ataması yapılır. Böylece 2. Medrese dönemi de başlamış olur. Maddi imkânların darlığına rağmen burada yatılılar dahil bir çok öğrenci okuttu. Sabah erken geldiği camiden yatsı namazını kıldırdıktan sonra ancak evine dönüyordu. Ayrıca irşad ve sulh çabalarıyla toplumsal barışa hizmet eden çok etkin isimlerden biriydi. Sadece kendi çevresinden değil, yörede saygı gören önemli bir şahsiyetti. Dedesi Hafız Efendi’nin izinden yürüyen Seyda, gençlik döneminden itibaren aile içinde de, yaşı küçük olmasına rağmen yaşlı amcaları olmak üzere bütün aile fertleri ve çevresi tarafından saygı görür ve sözü dinlenirdi. Ahlak, edep ve nezaketi ile de şöhret bulan Seyda Molla Mehdi Efendi 24.12.1982 tarihinde 52 yaşında Diyarbakır’da vefat etti. Bu yönde bir vasiyeti olmamasına ve ağır kış şartlarına rağmen cenazesi Genç-Mıstan köyüne götürülerek babası Molla Abdulbaki Efendi ve dedesi Hafız Efendi’nin yanına defnedilmiştir.

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör