Seyda Molla İbrahim Aliparî

İslam Bilgini

Doğum
Ölüm
-

Son dönem İslâm alimlerinden (D. 1920, Diyarbakır - Ö. 1952) Babasının adı Delo’dur. Hocanın sadece bir kardeşi varmış o da Şeyh Said olaylarında anlatıldığına göre, yanlışlıkla vurulmuştur. Çocukları olmayan hoca, kardeşinin ölümünden sonra onun çocuklarına bakmak zorunda kalmıştır.

Molla İbrahim, önceleri Diyarbakır merkeze bağlı Terkan köyünde oturmuş, daha sonra Haftselim köyüne yereleşmişti. Diyarbakır’ın şimdi Bağlar merkez ilçesi sınırlarında kalan Alipar köyünün müderrisi ve imamı vefat edince, Alipar’dan bazıları hocaya giderek, Onun imamlık ve müderrislik yapmasını rica ederler. O da bu teklifi kabul eder. Böylece 1952 yılında vefat edinceye kadar Alipar’da kalmıştır.

Onun öğrenciliği, hocaları, öğrencileri ve eserleri hakkında herhangi bir bilgimiz yoktur. Mutasavvıf bir kişiliğe sahip olan hoca, tasavvufî bilgi ve terbiyesini Elazığ’da bulunan Şeyh Osman Bedreddîn’den almıştır. Fakat ilimle uğraştığından hiç mürid edinmez. Onu tanıyanlar hocanın çok alim, halim ve ehl-i tasavvuf olduğunu söylemişlerdir. Hakkında anatılanlara göre; o zaman Diyarbakır merkezde medresesi olup klasik tarzda ders veren iki hoca varmış birisi Seyda-yê Aliparê; diğeri ise, Seyda-yê Mele Saidê Cımzerkî’ymiş. Diyarbakır’da 1940-1960 yıllarında medreselerde okumuş önemli bir kesim, hocadan ya ders almış ya da bir şekilde onun ilmi üsütünlüğünden haberdar olmuştur. Molla Abdulhadî Araşakî onun öğrencilerindedir. Molla Abdurrahman Yülsel’in anlattığına göre, kendisi de çok kısa bir süre ondan ders almıştır.

Hocanın en fazla dikkat çeken yönü dünya meylinin olmaması ve geliri olmadığı halde hiç kimseden ne zekat ne de başka bir şey kabul etmemesidir. Örneğin, bir gün hoca ders verirken bir genç içeri girer ve hocaya bir kese uzatır. Hoca onun ne olduğunu sorar. Genç babasının zengin olduğunu vefat etmeden önce mirasını çocuklarının arasında paylaştırdığını ve bunu da benden sana vermemi istediğini der. Bunun üzerine hoca ben zekatı da hediyeyi de kabul etmem diyerek onu geri çevirir. Gencin ısrarına rağmen hoca almaz.

Hoca ile ilgili diğer önemli bir bilgi ise, onun Üstad Bediuzzaman ile sürekli mektuplaştığıdır.

HAKKINDA: M. Şefik Korkusuz / Tezkire-i Meşâyih-ı Amid - Diyarbekir Velileri (I-II, 2004), Molla Abdurrahman Yüksel ve diğer bazı hocalar,  Prof. Dr. M. Edip Çağmar / "Seydayé Mele İbrahim Aliparé" (İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi, 2013).

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör