Seyda Molla Hüseyin Küçük

İslam Bilgini

Doğum
Ölüm

Son dönem İslâm âlimlerinden (H.1290/M.1871, Deştadahl köyü / Cizre -  Ö. 1955, Silvan). Medrese eğitimine Cizre’de başlayarak, Van’ın Bahçesaray ilçesine bağlı Bidâr köyünde Şeyh Abdullah el-Bidârî’den, Siirt’te Molla Mustafâ’dan (Ö.?), onun ölümü üzerine Molla Hamid’den, Bitlis’te Şeyh Fethullâh el-Verkânısî’den, Silvan’a giderek Müftü Molla Ahmed Hamdî’den aldığı derslrle icazetini aldı

Hoca, medrese eğitimini tamamlayıp icazet aldıktan sonra, yerleştiği Silvan’da (hayatının sonuna kadar ders vererek çok sayıda talebe yetiştirmiştirdi. Tasavvufi yönü de bulunan Molla Hüseyin Küçük, önce Şeyh Abdulkadir Hezanî’ye, sonra Norşin’e gidip Şeyh Diyaeddin Hazret’e bağlanmıştır.

ESERLERİ:

Fethu'l-Celil Şerhu Ma'fuvvati Molla Halil (128 sayfa, 1973'te İstanbul'da basıldı. Molla Halil es-Siirdî’nin Ma‘fûvvât adlı eserinin şerhidir); Şerhu Risâleti Ebi Bekr fi’l-İsti'are ("Ebu Bekir fi’l-İsti’are" adlı eser üzerine yazılmış bir şerhtir. Bu eser şerhten fazla hâşiyeye benzemektedir. İçinde birçok faydalı bilgi ve nükteyi barındırmaktadır. Hocanın yazdığı bu eser hala yazmadır); el-Kavlu’l-Mevsûk fi Cevabi Tenkidati Müfti Cermûk (Çermik müftüsü Molla Abdurrahman’ın tasavvufla ilgili eleştirilerine cevap olarak yazılan bu eser 78 sayfadır); Usûlu’l-Verekât (İmâmu’l-Haremeyn’in Usûlu’l-verekât’ına benzer bir eser,  kaybolmuştur).

KAYNAK: Halil Çiçek / Molla Hüseyin Kiçik - Hayatı ve Eserleri (Uluslararası Silvan Sempozyumu-2008), Mehmet Çiçek / Seyda Molla Hüseyin Küçük’ün Hayatı ve İlmi Kişiliği (E-Şarkiyat Dergisi, Sayı: II Kasım 2009), M. Cevat Ergin / Son Yüzyılda Silvan’ın Yetiştirdiği Âlimler (Uluslararası Silvan Sempozyumu-2008), Prof. Dr. M. Edip Çağmar / "Seydayé Mele Hüseyiné Küçük" (İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi, 2013), İhsan Işık / Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014).

 

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör