Seyda Mele Ali (Zila)

İslam Bilgini

Doğum
Ölüm

Son dönem İslam âlimlerinden (D.1925, Bülbül köyü / Silvan / Diyarbakır - Ö. 1995, Diyarbakır). Aslen Kulp İlçesine bağlı Kanıkan köyündendir. Medreseden önce verilen dini eğitimin aldıktan sonra eğitimine Molla Yasinê Şemê’nin yanında ve Suriye’de devam ederek Silvan’a dönmüş, icazetini Molla Yasin’den alarak Diyarbakır ve Silvan’ın çeşitli köylerinde imamlık ve müderrislik yapmıştır. Çeşitli konularda eserleri vardır.

ESERLERİ:

Tasrîfa Kürmancî (Arapça sarf konuları, Kürtçe), el-Mecmû‘u’l-latîf fî ilmi’l-kelâmi’l-munîf; el-Hâşiyetu ‘ale’l-metin; Mantıkla ilgili bir eser;  Mecmû‘atu’l-fetava;  Divân; Üstadla ilgili methiyeleri, Hac.

KAYNAK: M. Cevat Ergin / Son Yüzyılda Silvan’ın Yetiştirdiği Âlimler  (Uluslararası Silvan Sempozyumu, 2008), Abdurrahman Adak / “Silvan ve Çevresinde Yetişmiş Şairlere Genel Bir Bakış” (Uluslarası Silvan Sempozyumu, 2008), Prof. Dr. M. Edip Çağmar / "Seydayê Mele Ali (Zila)" (İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi, 2013), İhsan Işık / Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014).

 

 

 

 

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör