Syriac linguist (b. 1868, Diyarbakır - d. February 1930, the United States). He attended primary and elementary school in Diyarbakır. He published a weekly review there with the title Şark Yıldızı. He immigrated to the United States in 1912 and there published a weekly newspaper called Mezopotamya in which articles were in Turkish, Arabian and Syriac. The newspaper was published for five years from 1916. Later, he edited a weekly review İttihad in the Syriac language and continued publishing the newspaper Mezopotamya.

WORKS:

RESEARCH-STUDY: Mezopotamya'da Konuşulan Arapça Halk Dilindeki Süryanice Kelimeler (Syriac Words in the Arabian Language Spoken in Mesopotamia), Türk Dilinde Süryanice Kelimeler (Syriac Words in the Turkish Language), Ermenice ve Kürtçe'de Süryanice Kelimeler (Syriac Words in Armenian and Kurdish), Farsça'da Süryanice Kelimeler (Syriac Words in Persian), İngilizce'de Süryanice Kelimeler (Syriac Words in English), Süryanice Dilinde Yunanca Kelimeler (Greek Words in the Syriac Language), Konuşmalar-Hitabeler-Vaazlar (Conversations – Speeches and Sermons, his speeches and sermons at different times in Arabian, Turkish and Syriac), Edebî ve Dinî Seçme Yazılar (Selected Literary and Religious Articles, in the Syriac language), Lübnanlı Şair Halim Efendi'nin Halk Dilinin Arapça Kamusu Eserlerine Reddiye (Refute of the Lebanese Poet Halim Efendi’s Arabian Dictionaries on Public Language - mistakes and deficiencies in the work mentioned), Mezopotamya'nın Tarihi ve Coğrafyası (The History and Geography of Mesopotamia), Arap Kamuslarında Farsça ve Yunanca Olarak Gösterilen Bazı Kelimelerin Süryanice Olduğuna Dair (On the Syriac Words that are Claimed to Be Persian or Greek in Arabian Dictionaries), Amerika'ya Hicret Eden Süryanilerin Tarihi (The History of the Syrians who Migrated to the United States), Arap Dili Grameri Üzerine Mülâhazalar (Thoughts on Arabian Grammar), Diyarbakır Şehrinde Arapça Konuşan Halk Dilindeki Argo (Slang of the People Speaking Arabian in Diyarbakır), Süryanice-Türkçe Takvim (Syriac-Turkish Calendar), Nusaybin ve Urfa'daki Süryanilere Ait Eski Mektepler Tarihi (History of the Old Schools in Nusaybin and Urfa that Belong to the Syrians), V. Asırda Yetişen Süryanî Âlimlerinden Suruçlu Yakub'un Hayatı (The Life of the 5th Century Syriac Scientist Suruçlu Yakub)

DICTIONARY: Kitab-ı Mukaddes'in Süryanice Lûgatı (The Syriac Dictionary of the Bible; also known as Dictionary of the Words in the Bible), Arapça-Süryanice Lûgat (Arabian-Syriac Dictionary), Süryani Büyüklerine Müelliflerine Tarih ve Edebiyatına Ait Kamusü'l A'lâm Historical and Literary Science Dictionary of Syrian Forefathers and Writers).

TEXT BOOK: Süryanice Okuma Kitabı (Reading Books in the Syriac Language, for primary schools), Süryanice Muhtasar Hesap Kitabı (Concise Arithmetic in the Syriac Language, for primary schools), Süryanice Muhtasar Coğrafya Kitabı (Concise Geography in the Syriac Language, for primary schools).

ANTHOLOGY-COLLECTION: Hazineler (Treasures, a selection of the hymns of the Syriac churches from the past to present), Güzel kokulu Çiçekler-Yani Arapça ve Süryanice Emsali Fıkralar (Fragrant Flowers-or Similar Anecdotes in Arabian and Syriac), Seçme Millî Yazılar (Selected National Articles, in Syriac language), Süryanice-Arapça-Türkçe Marşlar (Anthems in Syriac, Arabian and Turkish).

He also translated the works of Ebû'l Farac and Ömer Hayyam into Turkish and Syriac.

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör