Burslan (Kıvâmüddin)

İslam Bilgini

Ölüm
Diğer İsimler
Kıvâmüddin

İslâm bilgini (D. 1889, Kazan – Ö. 1956, Ankara). Kazan’da başladığı öğrenimine 1911’de Medine’de devam etti. Tefsir, hadis, fıkıh ve Arap edebiyatı okuyarak her birinden icâzet aldı. 1916’da İstanbul’a giderek Medresetü’l- mütehassısîn’e girdi ve burayı da bitirdi (1922). 1927’de İstanbul vaiz adayı olarak, 1928’de de asaleten ilk görevine başladı. 1929-40 yılları arasında İstanbul Üniversitesi (Dârülfünûn) Edebiyat Fakültesi Türkiyat Enstitüsünde asistanlık yaptı. Bir süre de üniversitenin tercümanlık görevini yürüttü. 1940’tan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı zat işleri tedkik memurluğu görevinde bulundu. 1945’te müşavere heyeti tedkik memurluğuna, ardından da aynı kurulda üyeliğe atandı. Gözlerinin görmemesi ve bazı hastalıkları dolayısıyla 1955’te emekliye ayrıldı. Değişik konularda çeviri ve telif birçok makalesi ile bazı çeviri kitapları da vardır.

ESERLERİ:

Ta’dîl (1923), Büyük Türk Feylesofu Uzluk Oğlu Fârâbî’nin Eserlerinden Seçme Parçalar (1935), Fârâbî (Hilmi Ziya Ülken’le, 1940), Irak ve Horasan Selçukluları Tarihi (1943), Riyâzü’s-sâlihîn ve Tercemesi (1949).

HAKKINDA: Veli Ertan / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 6, 1992, s. 461- 462).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör