Akif Paşa

Yazar, Şair

Doğum

Şair ve yazar (D. 1787, Yozgat - Ö. 1845, İskenderiye). Doğduğu şehirde özel öğrenim görerek yetişti. Divan kâtipliğini yaptığı Cebbarzade Süleyman Bey’in ölümü üzerine İstanbul’a geldi. Kısa sürede padişahın dikkatini çekerek önemli devlet görevlerine getirildi. Vezirlik rütbesiyle Hariciye Nazırlığı (1835-36) ve Dahiliye Nazırlığı (1937) görevlerinde bulundu. Hayatı politik çekişme içinde geçti. Önemli görevlerinden sık sık azledilip sürgüne gönderildi. 1845’te hacdan dönerken hastalandığı İskenderiye’de öldü.

Türk edebiyatına eserleriyle yenilik getirip getirmediği konusunda edebiyat tarihçileri farklı görüşlere sahiptir. Adem Kasidesi ve torununun ölümü üzerine hece ölçüsüyle yazdığı Mersiye’siyle ünlüdür. Ayrıca nesirleriyle de divan edebiyatının son münşilerinden sayılmıştır.

ESERLERİ:

ŞİİR: Münşeat-ı Elhac Akif Efendi ve Divançe (1845, Mısır; 1943, İstanbul).

MEKTUP-ANI: Eser-i Akif Paşa (mektupları, 1873), Tabsıra (1882, 1887, Fransızcaya çevirisi, 1892), Muharrerat-ı Hususiye-i Akif Paşa (1883).

ÇEVİRİ: Risaletü’l Firasiye ve’l Siyasiye (Arapçadan).

HAKKINDA: Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri II, 1972; Yurt Ansiklopedisi (c. X, 1984), Abdullah Uçman / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 2, 1989), Behçet Necatigil / Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü (18. bas. 1999), Şükran Kurdakul / Şairler ve Yazarlar Sözlüğü (gen. 6. bas. 1999), TBE Ansiklopedisi (2001), Mehmet Nuri Yardım / Edebiyatımızın Güleryüzü (2002).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör