Akif Osman Recep

Alfabe Yazarı, Baş Müftü

Doğum
14 Mart, 1903
Ölüm
-
Eğitim
Nüvvab Okulu
Burç

Baş müftü, alfabe yazarı (D. 14 Mart 1903, Aydoğdu [İzgrev] / Bulgaristan -?, 1958'den sonra, Bursa). Ünlü Nüvvab okulunun ilk mezunlarındandır (1926). Köyüne döndükten sonra Orta Mahalle Mescidi yanında Rüşdiye oku­lunu açtı ve bir süre öğretmenlik yaptı. 1933 yılında, Nüvvab'ın Ali kısmını birincilikle bitirerek Sofya Başmüftülüğüne naib olarak atan­dı. 1938 yılında Eskizağra müftüsü, daha sonra İkinci Dünya Savaşı yıllarında Fi­libe (Plovdiv) müftüsü oldu.

Komünistler idareye geldikten sonra (9 Eylül 1944) tutuklanarak eziyet gördü. Şumnu'ya dönerek Doğramacı olarak çalışmaya başladı. Dostlarının desteği ile yeniden yardımı sayesinde Şumnu'ya müftü olarak atan­dı. 1947 yılında Sofya'ya Başmüftü olarak atandı ve bu görevde iken 1965 yılında emekli oldu.

Komünist rejim döneminde, Müslüman Türkleri dizsizleştirme karşı, başında bembeyaz ve lekesiz, tertemiz sarığı ile İslam dinini her yerde savundu, insanlara doğru yolu gösterdi.

Başmüftü sıfatıyla köy ve kasabaları teker teker dolaş­tı, insanlara cesaret, direnç ve güç verdi. Camilerin tamiri işi onun için en kutsal görevlerden biri oldu. Vakıfların emin ellerde olması özelliğine daima sadakat gösterdi.

Onun, bir din adamı olarak Müslüman halka önderlik etmesi, konferanslar vermesi, Komünist yönetimin tepkisini çekse de, o verdiği mücadeleden geri durmadı. Gerek memleket içinde ve gerekse yurtdışında yapılan konferans ve kongrelerde Bulgaristan Müslümanlarını layıkıyle temsil etti.

Akif Osman Hoca, Arapça, Farsça, Bulgarca ve Fransızca dillerine vakıftı. Gerek öğretmenliği, gerek müftülüğü ve gerekse Başmüftülüğü süre­since, Bulgaristan'da çıkarılan gazeteler ve Türkçe okul kitapları ile çok yakından ilgilendi. Bulgaristan'da totaliter rejimin kum attığı bir dönemde İslamiyeti layikıyle sa­vunan Başmüftü Akif Osman, emekli olduktan sonra Anavatana göç ederek Bursa'ya yerleşmiş ve orada vefat etti.

1958 yılında Mihail Kiiçükovn adlı bir Bulgar yazarın, "Nuntempa Bulgario" dergisinin başyazısı olarak yayımlanan "Din ve Millet" başlıklı makalesinde, Başmüftü Akif Os­man'ın 1958 yılında Filibe şehrinde düzenlenen Beşinci Ulusal Barış kongresin­de yaptığı konuşmasına değinir ve kürsüde konuşurken bir resmini yayımlar.

Makalede bilgi verilen, Kong­redeki konuşmasında Akif Osman; o dönemde Bulgaristan'da ibadet için 1261 ca­mi ve 9 yerel Müftülüklerin bulunduğunu ve Kiremitlik (Lülakovo) kentinde bir de Medrese'nin faaliyette olduğunu belirtmiş; Türkçe dini kitap­ların yayımlanmamasını eleştirmiş; Balkan halk­ları arasında barışın önemini anlatarak, nutkunun sonunda "Barış sevgi demek, sevgi ise İslamın özündedir" değerlendirmesinde bulunmuştur. Başmüftü Akif Osman'ın 1928'de yayımlanmış "Alfabe" adlı bir basılı eseri vardır.

KAYNAK: Osman Keskioğlu / Bulgaristan'da Türkler (1985, s. 13), Osman Kılıç / Kader Kurbanı (1989), Haşim Öztürk ve Rasim Emiroğlu /  Bulgaristan'da Türk-İslam Eğitimi ve Kültür Müesseseleri ve Midresitü'n Nüvvab (Editör: Ekmeleddin İhsanoğlu, 1993, s. 56-72), Embiya Ulusoy / "Işık Dağıtan Aydoğdular" (Bizim Anayurt gazetesi, Sayı: 18, Sayfa 4, İstanbul 1998), Nuntempa Bulgario / Nombro 6/1958. Paco 1,2 kaj 3. Artikolo sub la titolo "La konfosioj kaj la stato" de Mihail Küçiikov-Prezidanto de la Komitato ce la Ministerio de Eksteraj Aferoj pri la demandoj de la Konfesioj), İsmail Canbazov / "Başmüftüler" yazısı (Ümit dergisi. Sayı: 2. Sayfa: 9. Temmuz 1995, Sofya), Niyazi Hüseyin Bahtiyar / Balkanlar’da Türk Ünlüleri (1999, s. 69-71)..

 

FOTO GALERİ