Akif Mehmet Paşa (Kalkandelenli)

Vali, Vezir, Devlet Adamı, Mutasavvıf, Şair

Ölüm

Devlet adamı, vezir, mutasarrıf, vali, şair (D. 1822, Kalkandelen / Üsküp  – Ö. 1893, İstanbul). Sultan Abdülmecit, Abdülâziz ve İkinci Abdülhamit zamanlarında Valiliklerde ve Adliye Nazırlığı ile Şûrayı Devlet Reisliğinde bulunmuş ve bazı edebî eserler ile tanınmış Osmanlı Vezirlerindendir.

Recep Paşazade Veliyüddin Beyin oğlu olup Üsküp’ün Kalkandelen kasabasında doğmuş, Üsküp’te okumuş 1849’da İstanbul’a gelerek Sadaret Mektupçu Kalemine girmiştir. Zekâ ve dirayetiyle Mustafa Reşit Paşa’nın himayesini kazanıp Üsküp Mutasarrıfı, sonra Tuna, Edirne, Bağdat, Konya, Bosna, Van ve Cezair-i Bahr-i Sefid Valiliklerinde, Adliye Nazırlığında ve iki defa Şûrayı Devlet Reisliğinde bulundu. Son vazifesi olan Cezair-i Bahr-i Sefid Valiliğinden istifa ile İstanbul’a gelmişti. 1893 yılında İstanbul’da öldü, Fatih Camii yanına gömüldü. Türkçe, Arapça ve Farsça şiirleri de vardır. Fakat kitap olarak basılmamıştır. Âyan Âzası iken ölen ve şair olarak ta tanılan Reşit Âkif Paşa, bu zatın oğludur.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları Ansiklopedisi (1946), Milliyet Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi (1. cilt, 1968).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör