Baki Öz

Tarihçi, Yazar

Doğum
Ölüm
08 Mayıs, 2002
-
Eğitim
Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümü

Tarih araştırmacısı, yazar (D. 1949, Eşmepınar köyü / Çayırlı / Erzincan - Ö. 8 Mayıs-2002). İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsünü ve Anadolu Üniversitesi Tarih Bölümünü bitirdi. Değişik okullarda tarih öğretmeni olarak çalıştı.

Atatürk, Türk tarihi, toplumsal hareketler, Alevilik kültürü ve tarihiyle ilgili makaleleri; Aydınlık, Milliyet, Gönüllerin Sesi, Yurtta Birlik gazeteleri ile Öğretmen Dünyası, Kemalist Ülkü, Nefes, Mürşit, Ehlibeyt ve Teori dergilerinde yayımlandı.

ESERLERİ:

İNCELEME-ARAŞTIRMA: Türki-ye’de Göç Olgusu / Sorunları ve Çözümü (1978), Atatürk’ün Anadolu’ya Gönderiliş Olayının İçyüzü (1987), Kurtuluş Savaşında Alevi - Bektaşiler (1990), Osmanlı’da Alevi Ayaklanmaları (1992), Aleviliğin Tarihsel Konumu (1995). Alevilik ile İlgili Osmanlı Belgeleri (1995), Aleviliğe İftiralara Cevaplar (1996), Atatürk’ün Düşünce Yapısının Oluşumu (1996), Bıçağın Sırtında Siyaset / İkinci Dünya Savaşında Türk Dış Politikası (1996), Alevilik Nedir? (1996), Atatürk’ün Düzeni (1976), İslâm Dünyası ve Kemalizm (1996), Alevilik Tarihinden İzler (1997), Belgelerle Koçgiri Olayı (1999), Dünyada ve Türkiye’de Alevi Bektaşi Dergâhları (2001), Bir Alevilik Yolu: Ahilik (2001), Dersim Olayı (2004), Çağdaşlaşma Açısından Tarikat ve Tekkelerin Kapatılma Olayı (2004), Hz. Ali’den Mustafa Kemal’e Aleviliğin Tarihçesi (2004), İttihat-Terakki ve Bektaşiler (2004).

YAYINA HAZIRLAMA: Fevaid / Yararlı Öğütler (Hacı Bektaş-ı Veli’den, 1996).

Ayrıca ÖSS -ÖYS için tarih ve inkılap tarihi alanlarında ders kitapları yazdı.

KAYNAK: Baki Öz / İslâm Dünyası ve Kemalizm (1996), Adil Ali Atalay (Vaktıdolu) / Gel Kendine Deli Gönül (6. bas. 1997), Bir Alevilik Yolu: Ahilik (Kitap Rehberi, Aralık 2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör