Bursevî (Ahmed Sıdkî)

İslam Bilgini

Doğum
-
Ölüm
Diğer İsimler
Ahmed Sıdkî

İslâm bilgini (D. ?, Bursa - Ö. 1894, İstanbul). Uzun süre İstanbul’un Vefa semtinde ikametinden dolayı ‘Vefalı’ namıyla da tanındı. Özellikle mantık alanında kendini gösterdi. Hayatı boyunca eğitim ve öğretimle meşgul oldu. Kabri Edirnekapı’dadır.

ESERLERİ:

İsagoci Şerhi, Zerîatü’l-İmtihân, Şemsiye Şerhi, Mîzânü’l-İntizâm, Zencîr, Hâşiye-i Şerh-i Akâid, Tahrîrâtü’l-Enzâr, Şerhi Risâleti’l-İstidlâliyye, Mecmûa-i Ta’rîfât.

KAYNAK: Bursalı Mehmed Tahir / Osmanlı Müellifleri I (1972), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2007, 2009).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör