Serope Nores Berberyan

Bürokrat

Doğum
Eğitim
Mülkiye Mektebi Yüksek Kısım

Bürokrat (D. 1867, İstanbul – Ö. 1946, Paris / Fransa). İlk ve orta öğrenimini özel hocalardan dersler alarak tamamladı. Mülkiye Mektebinin idadî (lise) ve yüksek kısmından mezun oldu (1887). Ziraat Bankasında ve Maliye Bakanlığının çeşitli birimlerinde çalıştı. Maliye Bakanlığı memurları için açılan Mektepte Usûl-i Defterî (Muhasebe) dersi öğretmenliği yaptı. Nisan 1914’te Maliye Bakanlığı Muhasebat genel müdürü oldu. 1 Temmuz 1921’den itibaren emekliye sevk edildi. Bundan sonra Türkiye’de kalmayarak Bağdad’a gitti. 1923’te yeni kurulan Irak hükümetinin emrine girerek Irak Maliye Bakanlığının çeşitli birimlerinde çalıştı. 1930’da Paris’e göç etti ve burada öldü. İlm-i Ahlâk ve Servet (1892) adlı bir çevirisi ile muhasebe konularında basılı kitapları vardır.

HAKKINDA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör