Serkan Tekin

Din Bilimleri Araştırmacısı, Hafız, Araştırmacı, Yazar

Doğum
Eğitim
Kamu Yönetimi

 İslami ilimler araştırmacısı, Kur'an hafızı, yazar. 1981, Kozluk / Batman doğumlu. İlkokulu bitirdikten sonra Kur’an-ı Kerim’i okumaya başladı. Ortaokul ve lise öğreniminin ardından Kamu Yönetimi okudu. İslâm âlimi Hafız Abdurrahman’ın yanında Kur’an-ı Kerim’le ilgili on iki ilim dalında (sarf, nahiv, mantık, meani, kelam, lugat, iştikak, fikıh, hadis, tefsir, usulu-l fıkıh, kıraat) öğrenim görerek hafız oldu. Daha sonra hadis usulü, usulul tefsir ilimlerini araştırarak öğrendi. 

Risale-i Nur hakkında çalışmalar ve araştırmalar yaptı. Klâsik Farsça  eserleri okuyup inceledi. Ayrıca siyer (Hz. Muhammed’in hayatı) ilmi ile ilgili araştırmalar yaptı. Daha sonra ebced ve cifir (gelecek hakkında haber verdiğine inanılan bilgi, fal) ilimlerini öğrendi. Eski ahid, yeni ahid, eski peygamberlerin makaleleri ve vasiyetlerini araştırdı. 

ESERLERİ (Araştırma-İnceleme):

İmtihanü’l Fuhul, Tefsiri Mühmelin Şerhi, Nukulu Şeriye, Lugatlar Farkı, Kur’an Harflerinin Tahlili, Kur’an’da Gizlenen Tarihler (2002), Nostradamus’un Deşifresi (2003).

KAYNAK: Serkan Tekin / Kur’an’da Gizlenen Tarihler (2002), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör