Feridun M. Emecen

Araştırmacı Yazar, Tarih Araştırmacısı

Doğum
Eğitim
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Bölümü

Tarih profesörü, araştırmacı yazar. 1958, Bulancak / Giresun doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini memleketinde tamamladıktan sonra 1979’da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Yeniçağ Tarihi Kürsüsünden mezun oldu. Aynı fakültede öğrenci iken Tarih Araştırmaları Enstitüsünde memur olarak çalışmaya başladı. 1981 yılında aynı kürsüye asistan olarak atandı. 1985’de “XVI. Asırda Manisa ve Yöresinin Sosyal ve İktisadi Tarihi” konulu doktora tezi kabul edildi. 1987’de Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalına yardımcı doçent olarak atandı. 1989’da girdiği imtihanları başararak doçent unvanını almaya hak kazandı. 1995’de profesör kadrosuna atandı. İÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde Klasik Dönem Osmanlı Tarihi ile ilgili dersler verdi ve Dekan Yardımcısı olarak görev yaptı.

Osmanlı kuruluş tarihi, Osmanlı tarihi kaynakları, Osmanlı kent tarihi, Osmanlı-Batı Avrupa ilişkileri gibi konularda yoğunlaştığı makaleleri, ortak ve armağan kitapların yanı sıra Tarih Dergisi, Tarih Enstitüsü Dergisi, Türk Kültürü ve Ahilik, Osmanlı Araştırmaları, Türklük Araştırmaları Dergisi, 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Tarih ve Medeniyet, Ata Dergisi, Tarih ve Toplum, Türkiye Günlüğü, İslâm Araştırmaları Dergisi, Toplumsal Tarih, Belleten, Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi vd. dergilerde yayımlandı. TDV İslâm Ansiklopedisine çeşitli maddeler yazdı. Birçok sempozyum ve seminere katılarak bildiriler sundu. Birçok projede görev aldı. Türk Tarih Kurumu üyesidir.

ESERLERİ:

XVI. Asırda Manisa Kazası (l989), Mühimme Defteri-nr. 90 (ortak kitap, l993), Osmanlılar’da Divan-Bürokrasi-Ahkâm: II. Bayezid Dönemine Ait 906 /1501 Tarihli Ahkâm Defteri (İ. Şahin ile, l994), 3 Numaralı Mühimme Defteri (ortak kitap, l994), Unutulmuş Bir Cemaat: Manisa Yahudileri (1997), İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikler Dünyası (2001), İstanbul’un Uzun Dört Yılı 1785-1789 / Taylesanizade Hafız Abdullah Efendi Tarihi (2003).

KAYNAK: İlk Osmanlılar ve Batı Anadolu Beylikler Dünyası / Feridun M. Emecen (Cumhuriyet Kitap, 14.12.2001).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör