Gülay Arıkan

Toplum Bilim Araştırmacısı, Araştırmacı

Eğitim
Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Çalışma Bölümü

Toplumbilim araştırmacısı. Hacettepe Üniversitesi Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Çalışma Bölümünü yüksek lisans derecesi alarak birincilikle bitirdikten sonra, 1982 yılında sosyoloji bölümünde “Türkiye’de Sosyal Güvenlik ve Örgütlenmesi” konusunda doktora çalışmasını tamamladı ve doktor unvanını aldı, 1986 yılında yardımcı doçent doktor oldu, Kurumlar sosyolojisi alanında 1992`de doçent, 1999`da profesör unvanını aldı. 1989 yılından sonra HÜ Edebiyat Fakültesi Fakülte Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Kadın çalışmaları, sosyal güvenlik, sosyal politika, endüstri sosyolojisi, küçük gruplar sosyolojisi gibi konularda araştırma çalışmalarını sürdürdü. Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu üyeliği, bölüm başkanlığı gibi görevlerde bulundu. Çeşitli toplantılarda bildiriler sundu. Değişik projelerde yer aldı.

Makalelerini  HÜ Edebiyat Fakültesi Dergisi, HÜ  İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Türk Yurdu, Erdem (Cumhuriyet Özel Sayısı), Kadın Dernekleri Federasyonu Dergisi dergileri ile Nevin Önberk Armağanı (1997) adlı ortak kitapta yayımladı. HÜ Sosyolojik Araştırmalar e-Dergisi Yayın Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. 1973’te İhsan Doğramacı Üstün Başarı Ödülünü kazandı.

ESERLERİ:

Kadınların Sosyal Tabakalaşmadaki Yeri ve Sosyal Hareketliliği Üzerine Düşünceler (1996), Uzmanlık Gerektiren Mesleklerde Kadınlar (1998), Kalecik’e Bağlı Bağcılıkla Uğraşan On Köyde Modernleşme Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma. (T. Poyraz ve.B. Şahin ile, 2004).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör