Hüznî

Halk Ozanı

Doğum
Ölüm
Diğer İsimler
Hizbî, Mehmed Efendi

 Halk şairi (D. 1879, Yozgat – Ö. 1936, Yozgat). 1918’e kadar şiirlerinde Hüznî, daha sonra Hizbî mahlaslarını kullandı. Adı Mehmed Efendi’dir. Keşşafoğulları diye anılan bir aileden Mehmed Derviş Efendi’nin oğludur. İyi bir öğrenim gördü. Sağır Mustafa Medresesinde okudu. Birinci Dünya Savaşı’nda İstanbul’a gitti. Daha sonra memleketine dönüp mahkemede zabıt kâtipliği, Haymana’da imamlık, Zile’de tabur imamlığı ve camilerde hatiplik yaptı. Âşık Ceyhunî’nin çıraklarındandı. Hicivleriyle tanındı. Hüznî aile hayatını İki Kanlı Destan’ında anlattı. Şiirlerini hece ve aruz vezinleriyle yazdı. 

İlk divanında aruzla yazdığı şiirler, ikinci divanında ise koşma, destan, taşlama, şarkı, mani türünde heceyle yazdığı şiirler yer aldı. 1930’da bitirdiği üçüncü divanı basılmadı. Şairin el yazısıyla şiirleri Ankara’da oğlu terzi Abdullah Bey’de idi.

HAKKINDA: Halit Koçak / Yozgatlı Hizbî (Çorumlu, sayı: 6, 1936), Türk Ansiklopedisi (c. 19, 1943-86), M. Halit Bayrı / 20. yy. Halk Şiiri (1956), Nizami Nefesli / Yozgatlı Hüznî (Türk Folklor Araştırmaları, c. 8, sayı: 177, Nisan 1965), TDE Ansiklopedisbi (c. 4, 1976), Mustafa Uslu / Hüznî Baba (Konevî dergisi, sayı: 31, Nisan 1986), M. Öcal Oğuz (Türk Folkloru, sayı: 89, 1986), D. Doğan / Yozgat Şair ve Yazarları (s. 189-202), TDOE -TDE Ansiklopedisi (c. 5, 2004).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör