Hüseyin Zeki

Eğitimci, Bürokrat

Doğum
Ölüm
-
-
Eğitim
Mülkiye Mektebi Yüksek Kısmı

Eğitimci, bürokrat (D. 1868, İstanbul – Ö. ?). Halep Rüştiyesi orta kısmı, Mülkiye Mektebinin idadî (lise) ve yüksek kısımları mezunu (1891). Bir süre Ziraat Bankasında, daha sonra çeşitli okullarda çalıştı. 1896’da Halep, 1900’de Beyrut vilâyetleri Maarif müdürlüklerine getirildi. 1902’den itibaren idarî görevlere geçerek Şamiye, Maarretü’n-Numan, Cisrrişuur, Beylan, Birecik, Derne (Trablusgarp) kaymakamlıklarında bulundu. Siverek, Draç, Mardin ve Amasya sancaklarında mutasarrıflık yaptı. Bu görevindeyken azledildi. Kurtuluş Savaşı boyunca açıkta kaldı. 1 Mayıs 1925’te İçişleri Bakanlığı tarafından emekliye sevk edildi. İmtisâl-i Ahlâk (1896) adlı bir basılı eseri vardır.

HAKKINDA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör