Burhan Toprak (Diyarbakırlı)

Seramik Sanatçısı, Ressam, Hattat, Şair

Doğum
Eğitim
İstanbul Güzel Sa­natlar Akademisi Resim Bölümü

Hattat, ressam, seramik sanatçısı, şair. 1932'de Diyarbakır'da doğ­du. Sanat tarihçisi ve edebiyat tarihçisi Burhan Toprak'la (1906-1967) sadece isim benzerliği vardır, ayrı kişilerdir. İlk ve orta öğrenimini memleketinde tamamladı. İstanbul Güzel Sa­natlar Akademisi Resim Bölümünden mezun oldu. Kendi kendine sera­mik öğrendi. Ünlü bir seramik firmasının 22 yıl şefliğini yaptı. Hafta­da bir Güzel Sanatlar Akademisi'nde seramik dersi verdi. Burhan Toprak, 1970'li yıllarda Pendik Belediye Başkanlığı yaptı. Hizmetleriyle halkın sevgi ve saygısını kazandı.

Gazeteci - yazar Mehmet Kemal, onunla 1978 Haziran'ında yaptığı bir röportajda şu bilgileri veriyor :

"Çocukluğunda Mısır'daki Camiül Ezher Medresesinde okumuş. Ha­fızlığı, imamlığı var. Bir yandan dincilik, bir yandan resimcilik, ilginç bir adam...

'Nasıl bağdaştırdınız?' diye sordum.

'İslâmiyette resim yok ama, yazı var.' dedi. 'Yazı ile biçimler oluş­turmak bir tür nonfigüratif resim demek değil midir?"

KAYNAK: Cumhuriyet (26 Haziran 1978), Şevket Beysanoğlu / Diyarbakırlı Fikir ve Sanat Adamları (c. 3, s. 337, 2.bas. 1997), İhsan Işık / Diyarbakır Ansiklopedisi (2013) – Geçmişten Günümüze Diyarbakırlı İlim Adamları Yazarlar ve Sanatçılar (2014) - Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör