Hüseyin Siret Özsever

Şair

Doğum
Ölüm
27 Şubat, 1959
-
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)
Diğer İsimler
Ömer Senih

Şair (D. 1872, İstanbul - Ö. 27 Şubat 1959). Ömer Senih imzasını da kullandı. Kadıköy Frerler Fransız Mektebi ve Mülkiye Mektebinin idadi (lise) bölümü mezunu. Hariciye ve Nafia Nezaretlerinde memurluk yaptı. II. Abdülhamit döneminde Malatya’nın bir ilçesine kâtip olarak sürgün edildi. Bunun üzerine Avrupa’ya kaçtı. Paris’te toplanan Jön Türk Kongresi’ne (1902) katıldı.

İkinci Meşrutiyet’ten (1908) sonra Bursa Mektupçuluğu, Matbuat Umum Müdürlüğü (1920-21) ve Darüşşafaka Lisesinde uzun yıllar edebiyat öğretmenliği yaptı. Aşk, kadın, tabiat, gurbet temalarını işlediği şiirlerinde Tevfik Fikret’in etkisi görülür. Şiirlerinin bir bölümü kitaplaşmadı. Mezarı Zincirlikuyu’dadır.

ESERLERİ:

Leyâl-i Girizan (Kaçan Geceler, 1910), Bağbozumu (1928), Kıvılcımlı Kül (1937), Kargalar (1942).

HAKKINDA: İsmail Parlatır (Türk Ansiklopedisi (c. 26, fas. 205, s. 319), Mehmet Behçet Yazar / Edebiyatçılar Alemi - Edebiyatımızın Unutulan Simaları (yay. haz. Mustafa Everdi, 1999), İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. IV, 2000), TBE Ansiklopedisi (2001).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör