Ali Haydar Aktay

Yönetici, Diplomat, Bürokrat

Ölüm
02 Ağustos, 1942
Eğitim
Galatasaray Sultanîsi (Galatasaray Lisesi)

Yönetici, bürokrat, diplomat (D. 1884, Aydos – Ö.  2 Ağustos 1942, İstanbul). Rusçuk Müftüsü Osman Nuri Efendi'nin oğludur. Galatasaray Sultanîsi'nden mezundur. Memuriyet hayatına 1905’te Babıâli Tercüme Odası'nda başladı. 1908’de Kalas Şehbenderliği Vekâletine ve Kançılarlığına, 1909’da Umuru Siyasiye Müdiri Umumîliği Sefaret Şube Kalemi Kâtipliği'ne, 1910’da Kalemi Mahsus Birinci Sınıf Kâtipliği'ne, 1911’de Sofya Sefareti İkinci Kâtipliği'ne tayin edilmiş ve Balkan Harbi üzerine İstanbul’a avdetle Hariciye Nezareti'nde muhtelif vazifelerde bulundu.

1919 – 1920 yıllarında Matbuat Umum Müdürlüğü yapan Ali Haydar Aktay, 2 Kasım 1922’de Saltanat kaldırılınca İstanbul’da açıkta kalmış ve daha sonra Temmuz 1923’de Müşavirlik Kalemi Kâtipliği'ne, bir ay sonra Muhtelit Mübadele Komisyonu Hariciye Müşavirliği'ne ve 1924’de Berlin Büyük Elçiliği Müsteşarlığı'na, 1925’de Kopenhag Maslahatgüzarlığı'na, 1926’da İstokholm Maslahatgüzarlığı'na, 1927’de Birinci Sınıf Müsteşarlığa terfi ederek İstokholm Elçiliği'ne, 1928’de Belgrad İkinci sınıf Elçiliği'ne tayin edilmiş ve 1934’de ayni Elçilikte birinci sınıfa terfi edilmiştir. 1939 senesinde Moskova Elçiliği'ne tayin edilen Ali Haydar Aktay, İstanbul’da bulunurken 2 Ağustos 1942 tarihinde vefat etmiştir.

KAYNAK: Genel Müdürlerimiz (byegm.gov.tr, 9.11.2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör