Alaeddin Bey

Genel Müdür, Yönetici, Bürokrat

Doğum
Ölüm
21 Aralık, 1930
-
Eğitim
Hukuk Fakültesi

Yönetici, bürokrat, genel müdür (D. 1889, Konya – Ö.  21 Aralık 1930). Düyun-u Umumiye Nazırlarından Mehmet Şemseddin Bey’in oğludur. Konya İdadisi’ni bitirdikten sonra hukuk fakültesine girerek 1911’de mezun oldu. İlk memuriyeti 1914’te, Halep Vilayeti dahilinde Zeytin Kazası Müddeiumumi Muavinliği'dir. Sonra Maraş ve Adana Mahkeme azalıklarında bulunduktan sonra 1917’de İstanbul’a gitti ve Mütareke'den sonra avukatlığa başladı.

Milli Mücadele başlangıcında Ankara’ya yerleşti. Matbuat ve İstihbarat Müdüriyeti Umumiyesi Matbaası’nın Müdürü ve sonra İstihbarat Şubesi Müdürü oldu. Ahmet Ağaoğlu’nun ayrılması üzerine 12 Ağustos 1923’te Umum Müdürlüğü’ne vekalet ederek 4 Eylül 1923’te M. Zekeriya Sertel'in Umum Müdür olması üzerine vekaletten ayrıldı. Zekeriya Sertel'den sonra ikinci defa Umum Müdürü olan Ercüment Ekrem’in 11 Mart 1924’te ayrılması üzerine de Alaeddin Bey 4 Nisan 1925’te tekrar umum müdür oldu. Matbuat Umum Müdürlüğü’nden ayrılınca Anadolu Ajansı Umum Müdürü olmuş ve vefatına kadar orada hizmet etmiştir. 21 Aralık 1930’da vefat etmiştir.

KAYNAK: Genel Müdürlerimiz (byegm.gov.tr, 9.11.2015).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör