Gencay Zavotçu

Yazar, Şair

Doğum
25 Ekim, 1963
Eğitim
Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Burç

Şair ve yazar. 25 Ekim 1963, Kars doğumlu. Şair Tuncay Zavotçu’nun kardeşidir. İsmet Paşa İlkokulu (1973), Kars Cumhuriyet Lisesi (1979) ve Erzurum Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünü tamamladıktan (1990) sonra Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalında araştırma görevlisi oldu. 1993 yılında “Rızâ Tezkiresi, İnceleme-Metin” konlu teziyle yüksek lisans, 1997 yılında da “Türk Edebiyatı’nda Gül ve Bülbül Mesnevileri-Mukayeseli Çalışma, C. I, II” konulu teziyle doktora eğitimini tamamladı. 1998 yılında Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak çalıştı. Üç yıl Kocaeli Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi (1999-2002), bir yıl da Türk Dili (2002-2003) Bölümü başkanlığı yaptı. “Türk Edebiyatında Hâb-nâme ve Ömer Fu’âdî’nin Hâbiyye Risâlesi” (2007) çalışmasıyla doçent unvanı aldı. Çeşitli edebiyat, kültür ve sanat dergilerinde bilimsel yazı ve şiirleri yayımlandı.(Mina Aylık Kültür-Sanat ve Edebiyat Dergisi Ekim 1992, Erzurum ). Ulusal ve yerel televizyonlarda pek çok programa katıldı. Meral Zavotçu ile evli. Sıla adında bir çocuk babasıdır.

Bir Kavram: Kömeğ” başlıklı ilk yazısı Erzurum’da çıkan Mina adlı sanat-edebiyat dergisinde (Ekim 1992), diğer ürünleri Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Yedi İklim, Pencere, Kitabiyat, Müteferrika, Kültür Dünyası gibi çeşitli yayın organlarında yer aldı. 2001 yılından itibaren TV 41’de çeşitli kültür ve sanat programlarına katıldı. 2005 yılından itibaren Eski Türk edebiyatı ile ilgili bilimsel toplantılara tebliğler sunmuş ve yayımlamıştır.

ESERLERİ:

ARAŞTIRMA-İNCELEME: Bir Şair - Bir Klasik: Fazlî - Gül ü Bülbül (1995), Edebiyat Yazıları (1999), Eski Türk Edebiyatı (2003), Üniversiteler İçin Türk Dili (Hasan Kolcu v.d. ile birlikte, 2003), Eski Türk Edebiyatı - Yüzyıllara Göre Nazım ve Nesir (2005), Dîvân Edebiyatı Kişiler-Kişilikler Sözlüğü (2006), Türk Edebiyatı’nda Hâb-nâme ve Ömer Fu’âdî’nin Hâbiyye Risâlesi (2007), Rızâ Tezkiresi (İnceleme-Metin, 2009).

ŞİİR: Hep Buruktur Yüreğimiz, Senfoni Şiir (2002), Hüzünkondu (2004).

ÖYKÜ: Ya Anam Ölürse (2004).

HAKKINDA: Hasan Kolcu-Gürkan Yavaş / Türkçenin Şiiri-Türk Edebiyatında Türkçe Üzerine Şiirler (2006), Gencay Zavotçu / Hüzünkondu (2004).

OKURA

seninle Türkçe söyleşeceğiz

sevgili okur

sözcükleri

özenle yerleştireceğiz tümcelere

oya gibi işleyeceğiz dizelere

nakış, nakış

 

Bilge Kağan’ın ağzında

Ey Türk Budun!”la başlayan söylev olacak,

Yusuf Has Hacible

kitap atı uracağız

Kutadgu Bilig

Kaşgarlı Mahmud’la

Araplara Türkçe öğreteceğiz

Divânü Lugati’t-Türk’te

 

Karamanoğlu Mehmed Bey’in

buyruğuyla kükreyecek,

Yunus Emre’yle bülbül olup şakıyacağız

Necâtî ile gazeller söyleyip

döne döne

Alî Şîr Nevâî ile göklere çekeceğiz

Türk Dili bayrağını

 

Fuzûlî ile bahtımıza ağlayacak,

Karacaoğlan’la

elif elif tozacağız

Nedîm’le al şâle bürünüp yürüyecek,

İstanbul sokaklarında

 

Ziya Gökalp’le

güzel dil Türkçe diyecek,

Yahya Kemal’in ağzında

anne sütü olacağız

Nazım’la memleket özlemini çığıracağız

Köşe bucak

 

seninle

Türkçe’nin doyumsuz tadına varacağız

Sevgili okur

Türkçe yazıp Türkçe söyleşecek

öz vatanında üvey bakmayacağız dilimize

bugün ve hergün.

 

(Hüzünkondu, 2004).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör