Ahmed Süreyya Paşa

Osmanlı Devlet Adamı, Yazar

Doğum
Ölüm
Eğitim
Darül Maarif

Osmanlı dönemi devlet adamı, yazar (D. 1845, İstanbul – Ö. 1894, İstanbul). İkinci Abdülhamid’in sarayında Başkâtiplik yaptı. Darül-Maarifte okudu. Önce Şûra-yı Devlet’e muavin, sonra Nafia Mektupçusu, Mabeyn İkinci Kâtibi, Vergi Emini oldu. 1884’te Mabeyn Başkâtibi olmuş ve iki sene sonra Vezir rütbesi almıştı. On sene kadar Abdülhamid’in Başkâtibi olduğu halde doğruluktan ayrılmamış ve kötü işlere âlet olmadığı için sevilmiştir. İyi tarih bilmek ve münşi olmakla da tanınırdı. “Hayatı Osmaniye Bir Nazar” adlı bir eseri basılmıştır.

KAYNAK: İbrahim Alâeddin Gövsa / Türk Meşhurları (1946).

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör