Hüseyin Özcan

Edebiyat Araştırmacısı

Doğum
Eğitim
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 Edebiyat araştırmacısı. 1966, Salihli / Manisa doğumlu. İlk ve ortaöğrenimini Salihli’de tamamladı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü (1988) mezunu. Yüksek lisansını “Abdulmalik Hilmi Divanı ve Tahlili” tezi ile Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalında (1991) tamamladı. Ankara Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümünde “Sait Faik Abasıyanık’ta Çocuk Tipleri” adlı teziyle ikinci yüksek lisans çalışmasını (1994) yaptı. Doktora çalışmasını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Edebiyatı Bilim Dalında “Bektaşi Edebiyatında Âdâb ve Erkân” adlı teziyle (2001) tamamladı. Fatih Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalında yardımcı doçent öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Makaleleri; Türk Kültürü, Akademik Araştırmalar, Millî Kültür, Türk Dünyası Araştırmaları, Yağmur, Journal of Turkish Studies, Hacı Bektaş-ı Veli Araştırma Dergisi, Folklor Edebiyat, Millî Folklor, Türk Dünyası Araştırmaları dergilerinde yayımlandı. Çeşitli panel, sempozyum ve seminerlerde bildiriler sundu. Türkler Ansiklopedisi’ne maddeler yazdı.

ESERLERİ:

İNCELEME-ARAŞTIRMA: Abdulmalik Hilmi Hayatı ve Şiirleri (1994), Sait Faik Abasıyanık ve Eserlerinde Çocuklar (2002), Alevî Bektâşî Kültürüne Bakışlar (2003), Tuz Kitabı, Sürgün Gönüllerde Aşk.

DERLEME: Halk Edebiyatından Seçmeler.

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör