Hüseyin Nesimî Bey

Bürokrat, Yazar

Ölüm
29 Haziran, 1915
Eğitim
Mülkiye Mektebi Yüksek Kısmı

     Bürokrat-yazar (D. 1868, Hanya / Girit – Ö. 29 Haziran 1915, Lice / Diyarbakır). Girit’in Hanya / Kastel (İçkale) Tekkesi Şeyhi Fatînzâde Ahmed Atâ Efendi’nin oğlu. Hanya İptidaîsinde ilk ve ortaokulu bitirdikten sonra, lise öğrenimini Mekteb-i Sultanî (Galatasaray Lisesi) ve Mülkiyenin idadî (lise) kısmında tamamladı. 1888’de Mülkiye Mektebinin yüksek kısmından mezun oldu. 1893’te Girit Vilâyeti Muhasebe kâtipliğine atandı. Aynı zamanda Hanya İdadîsi öğretmenliği yaptı. Bu arada Girit siyasî tarihinde önemli rol oynayan Muhibb-i İnsâniyet Cemiyetini kurdu. 1899’da Hanya Belediyesi başkâtipliğine getirildi. 1901’de İstanbul’a gelerek II. Abdülhamid’e bir “Islahat Lâyihası” sundu. Bunun üzerine Ağustos 1901’de Palu’ya kaymakam olarak gönderildi. 1902’de bu görevinden istifa ederek İstanbul’a geldi ve II. Meşrutiyet’in ilânına kadar serbest çalıştı. II. Meşrutiyet sonrası Namervan, Tercan, Kiğı, Vilçetrin, Premedi, Avlonya, Savur ve Lice kaymakamlıklarına atandı. Lice kaymakamı iken İttihat ve Terakki politikalarıyla bağdaşamadığı için bir çete tarafından öldürüldü, katilleri bulunamadı.

ESERLERİ:

TARİH: Girit Hâilesi (3 cüz, 1896), Girit Hâilesine Zeyl: Girit Müslümanlarının Numune-i Felâketi (1899).

TASAVVUF: İstihrâc-ı Hayderî ve Tebşîrât-ı Muhyiddîn-i Arabî (1912), Cenâb-ı Hayder-i Kerrâr’ın Tebşîrât-ı Gaybiyyelerini Müeyyid Sâhib-i Zuhûr (1916).

KAYNAKÇA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007) - Diyarbakır Ansiklopedisi (2013).

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör