Hüseyin Memişoğlu

Tarihçi, Yazar

Eğitim
Sofya Üniversitesi Siyasi Bilgiler Bölümü

Tarihçi, yazar, akademiyen. 1937, Kayaloba köyü / Kirli (Benkovski) / Kırcaali /  Bulgaristan doğumlu. Doğduğu bölgede tü­tün tarımı ve odunculuk yapan Türkler ile Pomak Türkleri yaşamaktaydı. İlköğrenimini köyünde, ortaöğrenimini Kirli’de yaptıktan sonra Sofya Üniversitesi Siyasi Bilgiler Bölümü’nü bitirdi ve Bilimler Akademisi­’nde doktora yaptı. 1971 yılında Sofya Yüksek Makina-Elektronik Enstitüsü Ta­rih Bölümü’ne öğretim üyesi olarak atandı. Burada, Bulgaristan Türklerinin hayatı ve geçmişi üzerinde bilimsel çalışmalar yapma olanağını buldu.  

Memişoğlu, uzun yıllar Mehmet Celil’in yayımladığıRehber gazetesinde yazılar yazdı. 1984 yılının sonlarında Bulgar yönetimi tarafından Türklere karşı uy­gulanan soykırım Hüseyin Memişoğlu için süpriz olmadı ve olanlara da ilgisiz kalamazdı. Onun sesi, anavatana iltica ettikten sonra, Ankara’dan duyuldu. İltica etmesi bir korkaklık değil, tersine, büyük bir kahramanlık olarak yorumlandı. İki oğlu ile eşinin Bulgaristan’da kalmasına rağmen, o Bulgaristan Türkleri ile gerçek anlamında bir sıkı dayanışmaya girdi.

Prof. Dr. Hüseyin Memişoğlu, uzun sür Hacettepe Üniversitesi Tarih Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Ankara’da yayımladığıBulgar Zulmüne Tarihi Bir Bakış (1989) adlı kitap, Bulgaristan Türklerinin çektikleri çileyi anlatan çok değerli bir kaynaktır. Bu eser, Osmanlı’nın Balkanlardan çekilişinden sonra 1989 yılına kadar geçen süreçte yapılan zulümleri anlatmaktadır. Tam 60 yıl sonra bu acıklı olayları ve vahşeti günümüze aktaran yazar, bizden önceki nesllerin çektiği çileleri de bize tanıtma bakımından önemlidir.  

Prof.Dr.Hüseyin Memişoğlu şöyle der: “1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan günümüze kadar uygulanılan zulüm ve baskıların gelişmesi incelendiğinde tedricen arttığı ve Bulgar Devleti’nin poli­tikasının bir parçası haline geldiği görülmektedir. Türk-Müslüman soydaş­larımızın isimlerinin toptan Slav-Bulgar isimleriyle değiştirilmesi olayı gerçekte yüzyıldan beri oynanan dramın son perdesidir. Bu dramın, Bulgar Prensliği’nin kuruluş yıllarına kadar uzanan köklü bir geçmişi vardır. Mesele ‘çok milletli’ bir toprak üzerinde ‘tek milletli’ bir Bulgar-Slav devleti yaratma felsefesinden kay­naklanmaktadır...”

Prof. Dr. Hüseyin Memişoğlu, halen Burdur Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görev yapmaktadır.

BAŞLICA ESERLERİ (Tarih):

Bulgar Zulmüne Tarihi Bir Bakış (1989), Balkanlarda Pomak Türkleri (1999), Bulgaristan'da Türk Kültürü (1995), Bulgaristan’da Türk Eğitim Tarihi (2002).

KAYNAKÇA: Niyazi Hüseyin Bahtiyar / Balkanlar’da Türk Ünlüleri (3. Kitap, 2004), Bulgaristan'da Türk Kültürü (nadirkitap.com, erişim 17.05.2014), Balkanlarda Pomak Türkleri (kitapyurdu.com, erişim 17.05.2014), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2017).  

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör