Hüseyin Mahmut Hacıoğlu

Akademisyen, Gazeteci, Araştırmacı, Yazar

Doğum
20 Haziran, 1927
Eğitim
Sofya Üniversitesi Tarih Pedagoji Ana Bilim Dalı
Burç

Araştırmacı yazar, gazeteci, akademisyen. Razgrat / Yunus Abdal (Yonkovo) köyü, 20 Haziran 1927 doğumlu. Çevresine göre zengin bir aile­nin çocuğudur. İlkokulu köyünde, rüştiyeyi (ortaokul) Razgrat’ta okuduk­tan sonra Şumnu’da Nüvvab İmam-Hatip Okulun’nu, ardından Sofya Üniversitesi’nin Tarih Pedagoji Ana Bilim Dalı’nı bitirdi. 1951 ders yılında Eskizağra (Stara Zagora) Türk Öğretmen Enstitüsü’ne atandı. Bir yıl sonra da Razgrat Türk Pedagoji Okulu’na müdür atandı ve 1955 başlarına kadar orada kal­dı.

Hüseyin Mahmut, 1955-89 yıllarında Sofya Üniversitesi’nin Türk Filo­lojisi dalında öğretim yöntemleri, uygulamalı Türkçe, leksikoloji, Osmanlıca, Osmanlı paleografisi (arşivcilik), Türk Dili Tarihi ve Divan edebiyatı dersleri okuttu. 1967’de yüksek lisans yapmak için Sovyetler Birliği’ne gönderildi. Moskova ve Leningrat üniversitelerinde de Osmanlıca dersleri okuttu.  1989 yılında zorunlu göç nedeniyle Türkiye’ye geldi ve Marmara Üniver­sitesi’nde hocalığa devam etti. Fen ve Edebiyat Fakültesi’nde Türk Dili Tarihi dersleri verdi.  

Doç. Dr. Hüseyin Hacıoğlu, değerli bir öğretmen, araştırmacı, gazeteci, yazar ve bilim adamıdır. Bulgaristan hem Türkçe hem Bulgarca basında ve Türkiye’de birçok değişik konularda yazıları yazdı, kitaplar kaleme aldı...  

BAŞLICA ESERLERİ: Praktiçeski Turski Ezik za Studenti (M. Beytullah ile), Üniversitelilere Metinler Derlemeleri (Ortak), Türk Çocuklarına Metinler, Öğretim Yöntemleri Bilgisi, (Metodika Bulgarca), İlk Mekteplerde Türk Dili Metodikası, Türkçe Öğretiminde Alıştırılmıştır / Teorik ve Pratik Açıdan, Türk Dili Öğretim Bilgisi, Leksikoloji ve Uslüp Bilgisi, Türkçe-Bulgarca Konuşma Kitabı (ortak), Uçebnik po Turski Ezik za Studenti (ortak).

KAYNAK: Niyazi Hüseyin Bahtiyar / Balkanlar’da Türk Ünlüleri (3. Kitap, 2004), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (C. 12, 2015).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör