Hüseyin Levent Köker

Çevirmen, Hukukçu, Yazar

Doğum
08 Ekim, 1958
Eğitim
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Burç

 Hukukçu, yazar, çevirmen. 8 Ekim 1958, Ankara doğumlu. Tarsus Amerikan Lisesi (1976), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1980) mezunu. 1987 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde siyaset bilimi alanında doktorasını tamamladı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde asistan ve araştırma görevlisi (1981-88), yardımcı doçent (1988-91) ve doçent (1991-96) olarak görev yaptı. 1996’da genel kamu hukuku profesörü oldu. 1984-85 akademik yılında Oxford Üniversitesi Mansfield College’da (İngiltere) İngiliz Kültür Heyeti (The British Council) bursuyla konuk araştırmacı (fellow), 1994-95 akademik yılında ise Princeton Üniversitesi Uluslararası Araştırmalar Merkezinde (Center for Intrenational Studies) Fulbright bursuyla konuk öğretim üyesi olarak bulundu.

Hüseyin Levent Köker, 1997 yılında Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinin (Lefkoşa, Kıbrıs) kuruluşunda görev almak üzere GÜ’deki görevinden ayrıldı. 1997-98 akademik yılında Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesinin kurucu dekanlığını üstlendi. 1989-97 yılları arasında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinde yarı zamanlı olarak lisans ve lisansüstü dersler verdi. 2001-04 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanlığını yürüttü. Çalışmalarını Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Bölümü öğretim üyesi olarak sürdüren Köker, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki derslerine de devam etti. Yurtiçinde ve yurtdışında çok sayıda Türkçe ve İngilizce makalesi yayımlandı.

ESERLERİ:

İNCELEME-DERLEME: İki Farklı Siyaset: Bilgi Teorisi-Siyaset Bilimi İlişkileri Açısından Pozitivizm ve Eleştirel Teori (1990), İmparatorluktan Tanrı Devletine (Mehmet Ali Ağaoğlulları ile, 2. bas., 1991), Tanrı Devletinden Kral Devlete (Mehmet Ali Ağaoğlulları ile, 1991), Demokrasi Üzerine Yazılar (1992), Kral Devlet ya da Ölümlü Tanrı (M. Ali Ağaoğlulları ile 1994), Modernleşme Kemalizm ve Demokrasi (1996), Erken İç Asya Tarihi (derleme, 2000), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce 2 ‘Kemalizm’ (derleme, 2001)

ÇEVİRİ: Sivil Toplum ve Devlet / Avrupa’da Yeni Yaklaşımlar (John Keane’den, ortak, 1993), Türk Sinemasında Demokrasi Kavramının Gelişmesi (ortak, 1994), Demokrasinin Gerçek Dünyası (C. B. Macpherson’dan, 1983), Demokrasi ve Eleştirileri (Robert Dahl’dan, 1995), Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi (Robert Nisbet, Tom B. Bottomore’den, ortak, 1997).

KAYNAK: İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, gen. 2. bas. 2007).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör