Hüseyin Kâmî

Şair

Doğum
Ölüm
Eğitim
Medrese-i Edebiyye

Şair (D. 1878?, Dağıstan – Ö. 1912, Karaman). Dönemin özel okullarından Medrese-i Edebiyyeyi bitirdi. Babıâlî Matbûat Kaleminde memuriyete başladı. Karaçi Şehbenderliğine atandı. Yunan Harbi esnasında görevini suistimal suçlamasıyla azledildi. İstanbul’a döndü ve oradan Mısır’a geçti. Meşrutiyetin ilânından sonra İstanbul’a döndü. 31 Mart Vakasında tutuklandıysa da divan-ı harpte yargılandıktan sonra berat etti. İttihatçı karşıtı olduğu için Karaman’a sürüldü. Şiirleri hiciv ağırlıklıdır.

ESERLERİ:

ŞİİR: Dîvançe-i Dehrî.

OYUN: Sabâh-ı Hürriyet.

HAKKINDA: İbnülemin Mahmud Kemal İnal / Son Asır Türk Şairleri (c. II, 2000).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör