Sultan Osman II

Osmanlı Padişahı, Şair

Doğum
15 Kasım, 1604
Ölüm
20 Mayıs, 1622
Burç
Diğer İsimler
Genç Osman, Farisî

Şair, padişah (D. 15 Kasım 1604, İstanbul – Ö. 20 Mayıs 1622, İstanbul). Şiirlerinde Farisî mahlasını kullandı. Genç Osman diye de tanındı. Sultan I. Ahmed’in oğludur. On dört yaşındayken tahta geçti. Şairliğinin yanı sıra hat sanatıyla da ilgilendi. Sekseni aşkın şiiri mevcuttur. Bir Divan’ı vardır.

“Her divan edebiyatı şairinde olduğu gibi Farisî’de de deyimlere rastlanmaktadır. Farisî’nin başarılı olduğu yön dilinin sade oluşudur. Devrine göre sadelik gösteren şiirlerde ikili terkipler az olmakla beraber, ü-çüzlü, dördüzlü terkipler yok denecek kadar azdır.” (Coşkun Ak)

KAYNAK: Coşkun Ak / Şair Padişahlar (2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

GAZEL

Bana ol dilber-i şîrin bakıcak mestâne    

Müjesi tîri geçer sîneden işler câne

 

Kaçan ol kaamet-i mevzûn hırâm itse olur

Nice bin âşık-ı şeydâsı ana pervâne

 

Vuslatım itse imaret bu gönül şehrini kim

Gam-ı hicrünle güzel milk-i dilüm vîrâne

 

Râzumı saklayayım diyü çalıştım âhir

Keşfi-i râz itdü gözüm yaşı beni yârâne

 

Fârisî alamı bir bûse rûhundan câna

Bu heves olmaya yâ Râb dilerem efsâne

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör