Hüseyin Hacim Çarıklı

Devlet Adamı

Doğum
10 Ekim, 1881
Ölüm
05 Aralık, 1965
Eğitim
Mülkiye Mektebi (Siyasal Bilgiler Okulu)
Burç

 Devlet adamı (D. 10 Ekim 1881, Uşak – 5 Aralık 1965, İzmir). Bergama Rüştiyesi, İzmir İdadîsi, Mülkiye Mektebi yüksek kısmı (1904) mezunu. Kaymakamlık stajını Denizli ve Manisa’da tamamladıktan sonra Burhaniye, Gönen, Bergama, Tavas, Çeşme, Akhisar kaymakamlığı yaptı. 1913’te İzmir vilâyeti polis müdürü oldu. Havran, Karesi (Balıkesir) mutasarrıflıklarına getirildi. 1919’da İzmir ve Ege’nin Yunanlılar tarafından işgaliyle Balıkesir’de kurulan Müdafaa-i Hukuk ve Redd-i İlhak Cemiyetinin başkanlığını yaptı. Ocak 1920 seçimlerinde Karesi mebusluğuna seçildi ve Meclis-i Mebusana girdi. Bu Meclisin İngilizlerce kapatılmasından sonra Ankara’ya yerleşti. Daha sonra TBMM’nin 1. Devresinde Karesi (Balıkesir) milletvekili oldu. İstiklâl Mahkemeleri kurulduktan sonra Konya ve Şark İstiklâl Mahkemeleri başkanlığına getirildi. Mayıs 1950 seçimleri sonuna kadar Balıkesir milletvekilliği sürdü. 1950’den sonra siyasetten ve resmî görevlerinden emekli olarak İzmir’e yerleşti. Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri ve Hâcim Muhittin Çarıklı’nın Kuvvâ-yı Milliye Hatıraları adlı eseri basıldı (1947).

HAKKINDA: Mücellidoğlu Ali Çankaya / Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler (c. III, 1968).

 

FOTO GALERİ

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör