Sultan Murad III

Osmanlı Padişahı, Şair

Doğum
04 Temmuz, 1546
Ölüm
16 Ocak, 1595
Burç
Diğer İsimler
Murad-ı Sâlis, Sultan Murad Han bin Sultan Selim Han, Sultan Üçüncü Murad, Muradî

Şair, padişah (D. 4 Temmuz 1546, Bozdağ yaylağı / Manisa – Ö. 16 Ocak 1595, İstanbul). Murad-ı Sâlis, Sultan Murad Han bin Sultan Selim Han, Sultan Üçüncü Murad, Muradî isimleriyle de anıldı. Kelime-lerin ruh ve anlamlarına vakıf, bütün inceliklerinin ayrımına varabilen bir insan olarak yetiştirildi. İlmî ve edebî hayatın canlanması için çalışarak kendisi de şiirler ve ilmî eserler yazdı.

III. Murad, genel olarak şiirlerini Türkçe söylemiş ise de Divan’ındaki Arapça-Farsça-Türkçe, Arapça-Türkçe mülemmalar (mısraları farklı dillerde yazılmış şiir), ayrıca Arapça ve Farsça şiirler, onun bu dillere, şiir söyleyecek kadar hakim olduğunun kanıtıdır. Yine de şiirlerini sade ve yalın bir dille söyledi. Ağır bir Osmanlıcanın hakim olduğu bir dönemde o, şiirini halk deyim ve tabirleriyle anlaşılır kıldı. Şiirlerinde Yunus Emre, Hoca Dehhânî, Nesîmî, Süleyman Çelebi, Necâtî ve Fuzûlî’nin şiirlerini anımsatan beyitler eksik değildir.

ESERLERİ:

Fütûhâtü’s-Sıyâm ve Esrar-nâme.

KAYNAK: Coşkun Ak / Şair Padişahlar (2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

NEFES

Aç gözün bu nevm-i gâfletden uyan

Uyan uykusı çok gözlerim uyan

Azrailün kasdı canadur inan

Uyan uykusı çok gözlerim, uyan!

 

Seherde uyanur bu cümle kuşlar

Kendü dilleriyle tesbihe başlar

Tevhidi der dağlar, taşlar, ağaçlar,

Uyan uykusu çok gözlerim uyan

 

Bu dünya fânidür sakın aldanma

Mağrur olup tac u tahta dayanma

"Yidi iklim benim" diyü güvenme

Uyan uykusıçok gözlerim, uyan!

 

Benüm Murad kulun, suçumı affet

Cürmümi bağışla günahum ref’it

Hazretin sancağı dibinde haş’it

Uyan uykusu çok gözlerim uyan!

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör