Hüseyin Güfta

Yazar

Doğum
Eğitim
Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı profesörü, araştırmacı yazar. 1963, Reyhanlı / Hatay doğumlu. İlkokulu Cilvegözü Köyü İlkokulu'nda, ortaokulu Reyhanlı Merkez Ortaokulu'nda, liseyi Reyhanlı Lisesi'nde okudu. Yüksek öğrenimini Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde 1986'da tamamladı. Aynı yıl Erzurum Anadolu Lisesi'ne Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak atandı. Bu görevini 1993'e kadar sürdürdü.

Erzurum Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde “Hâzık Divânı” adlı teziyle 1992'de yüksek lisansını tamamladı. 1993'te Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 1995'te “Mirzâzâde Sâlim Divanı” adlı teziyle doktorasını tamamladı. 1996'da Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne Yardımcı Doçent olarak atandı. 1996-1997'de aynı Fakültede Dekan Yardımcılığı yaptı. 1998'de Türkçe Eğitimi Bölümü Başkanlığına getirildi. Bu görevi 2013'e kadar sürdürdü. 2006'da Doçent, 2012'de Profesör oldu.

Halen aynı fakültenin Türkçe Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta, Mustafa Kemal Üniversitesi'nin çeşitli birimlerinde kurul üyeliği yapmaktadır.

Prof. Dr. Hüseyin Güfta’nın  “Palandöken, Yedi İklim, İslamî Edebiyat, Güneyde Kültür, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Turkish Studies, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Erzincan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi” gibi ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmış makaleleri, ansiklopediler için hazırlanmış maddeleri, sunulmuş bildirileri ve çeşitli yayınevlerinde yayımlanmış kitapları vardır.

ESERLERİ:

Erzurumlu Şair Hâzık, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı (2001), Antakyalı Şair Yahyazâde Âsaf, Hayatı, Edebî Kişiliği ve Şiirleri (Antakya 1999; 2. Baskı, İskenderun 2015), Mehmed Rüşdî Efendi ve Hallü'l-İşkâl Risâlesi (Antakya 2002; 2. Baskı, İskenderun 2015), Divan Şiirinde İlim (2004), Divan Şiirinde Sabır (Antakya,  2005), Divan Şiirinde Cehalet (2011), Mîrzâzâde Sâlim Divanı (2013), Erzurum'un Yüzleri: Hazık (Erzurum 2014),  Osmanlı Türkçesi I (Antakya 2016), Açıklamalı ve Uygulamalı Osmanlı Türkçesi (2017).

KAYNAKÇA: Hüseyin Güftâ / Erzurumlu Şair: Hâzık (2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2006, 2007).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör