Hüseyin Feyzi Bayık

Fıkıh Bilgini, İslam Bilgini

Ölüm
28 Aralık, 1965
-

İslâm bilgini, fıkıhçı (D. 1874, Afyonkarahisar  - Ö. 28 Aralık 1965). Rüştiyeden sonra Musa Amcazade Ali Efendi Medresesini bitirerek 1902’de Cami-i Kebir Medresesine müderris oldu. Döneminin en iyi fıkıh bilginlerinden biri olarak tanındı. 1912 yılında müftü yardımcısı, 1916 yılında da Afyon müftüsü olarak atandı. Bu görevi kırk dokuz yıl gibi uzun bir süre yürüterek belki de bu konuda bir rekor kırmıştır.

Millî mücadele yıllarında Kuvây-ı Millîye örgütünde önemli görevler aldı, silaha sarılıp düşmana karşı sarıklı bir mücahit olarak savaştı. 1965 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı, aynı yıl öldü. Miras hukuku hakkında Teshîlü’l-Ümme fi’t-Taksîmü’t-Tereke (1917) adlı fıkhî bir eseri vardır. Yazarlığı yanı sıra şairliğiyle de tanınmıştır.

HAKKINDA: Afşin Oktay - Kemal Bağlum / Biyografiler Ansiklopedisi (1959), İrfan Ünver Nasrattınoğlu / Afyonkarahisarlı Şairler, Yazarlar, Hattatlar (1971).

 

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör