Sultan Ahmed I

Osmanlı Padişahı, Şair

Doğum
18 Nisan, 1590
Ölüm
22 Kasım, 1617
-
Burç
Diğer İsimler
Bahtî

Şair, padişah (D. 18 Nisan 1590, Manisa – Ö. 22 Kasım 1617). Bahtî mahlasını kullandı. Oğullarını kendisine rakip olarak gören babası III. Mehmed’in, onların eğitimlerini ihmal etmesi nedeniyle iyi bir eğitim alamadı. Yalnızca okuma yazma öğrendi. Hattatlıkla da meşgul oldu. Şiirlerinde dili oldukça sadedir. Divan’ında deyimlere de yer vermiştir. Şiirlerinde Şeyhülislâm Yahya ve Hafız’ın etkisi sezilir.

KAYNAK: İsmail Hakkı Uzunçarşılı / Osmanlı Tarihi (c. III / 1, 1947-59, s. 103), Mücteba İlgürel / TDV İslâm Ansiklopedisi (c. 2, 1989, s. 30-33), Coşkun Ak / Şair Padişahlar (2001), İhsan Işık / Resimli ve Metin Örnekli Türkiye Edebiyatçılar ve Kültür Adamları Ansiklopedisi (2. bas., 2009).

İLÂHÎ

İlâhî senden özge mesnedüm yok

Rızâdan özge yâ Râb hâcetüm yok

 

Zâ'ifüm bî-kesüm her demde yâ Râb

Ki senden özge Rabb-i müşfikum yok

 

Kapundur ehl-i derdün hep devâsı

Kapudan gayri yirde hâcetüm yok

 

Müşerref it visâlünle İlâhî

Visâlün gibi lezzet dünyâda yok

 

Visâl-i Hakk'a kim ki irdi Bahtî      

Anun bu fânî mülke cünbişi yok

İLGİLİ BİYOGRAFİLER

Devamını Gör